دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش فلسفه اخلاق و در رشته مجموعه فلسفه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 5 - اخلاق
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12695 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
12696 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
12697 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
12700 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
12701 نوبت دوم دانشگاه قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
12713 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12714 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه اخلاق آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول