دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش انرژی و در رشته 1148 - مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت کسب و کار
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16254 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16257 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16258 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16259 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16260 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16261 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16262 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16263 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16264 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16320 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور