برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش شبکههای ارتباطی و کامپیوتری و در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22322 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22323 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22324 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22325 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22326 روزانه دانشگاه تهران تهران شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
22328 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22342 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22343 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22344 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22345 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
22346 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22356 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22357 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول