دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش شبکههای ارتباطی و کامپیوتری و در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22322 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22323 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22324 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22325 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22326 روزانه دانشگاه تهران تهران شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
22328 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22342 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22343 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22344 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22345 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
22346 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22356 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22357 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان شبکههای ارتباطی و کامپیوتری آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول