برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش پوشاک و در رشته مهندسی نساجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1283 - مهندسی نساجی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23451 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23452 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده مهندسی مواد و فرایندهای پیشرفته
26485 روزانه دانشگاه یزد یزد پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23468 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26486 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23481 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول