دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بیوانفورماتیک و در رشته مجموعه علوم کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18891 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول این رشته در گروه بیوفیزیک اجرا می شود
18892 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
18898 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
18899 مجازي دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوانفورماتیک آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول این رشته در گروه بیوفیزیک اجرا می شود. - آموزش محور
18901 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول این رشته در گروه بیوفیزیک اجرا می شود. - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18903 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بیوانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول