دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش زبان شناسی همگانی و در رشته مجموعه زبان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1110 - مجموعه زبان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12061 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12062 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
12063 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12064 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
12065 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12066 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
12067 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12068 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12069 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12070 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12071 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12072 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12073 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
12074 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12075 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12076 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12077 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12078 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12079 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12080 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
12081 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
12082 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12083 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12084 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
12085 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12086 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
12087 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12088 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12089 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12090 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12091 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12092 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12093 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12094 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12095 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
12096 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12097 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12098 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
12099 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12100 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12101 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12102 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
12103 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12107 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12108 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12109 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12110 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12111 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12112 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12113 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12114 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12115 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12116 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12117 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12118 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12119 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12120 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12121 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12122 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12123 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12124 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12125 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12126 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12127 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12128 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12129 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12130 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12131 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12132 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان شناسی همگانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
12104 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12105 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12133 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12106 مشترک دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو(ULSM) کشور روسیه - شرایط در انتهای دفترچه