رتبه های قبولی کنکور ریاضی 96

داوطلبان رشته ریاضی کنکور سراسری 97 برای انتخاب رشته بهتر، لازم است که با اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته های گروه ریاضی کنکور سال گذشته، دید بهتری برای انجام انتخاب رشته خود داشته باشند و بدانند با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شوند.

آخرین رتبه های قبولی رشته های گروه ریاضی در کنکور 96

داوطلبان رشته ریاضی کنکور سراسری 97 برای انتخاب رشته بهتر، لازم است که با اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته های گروه ریاضی کنکور سال گذشته، دید بهتری برای انجام انتخاب رشته خود داشته باشند و بدانند با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شوند. به همین دلیل گروه مشاوره و برنامه ریزی 3گام آخرین رتبه های قبولی در برخی از رشته های گروه ریاضی کنکور 96 را در این مطلب ارائه کرده است، تا به داوطلبان در این زمینه کمک نماید. برای کمک و راهنمایی بیشتر می توانید با مشاوران 3گام در ارتباط باشید.

امتیاز خوبی که داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی نسبت به داوطلبان گروه های آزمایشی دیگر دارند این است که رشته های این گروه از تنوع زیادی برخوردار می باشد ولی باز هم داوطلبان کنکور 97 باید با دقت زیادی انتخاب رشته خود را انجام دهند. نرم افزار انتخاب رشته 3گام بعد از اعلام نتایج و در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری 97، بر اساس رتبه داوطلب و اولویت هایی که در انتخاب رشته در نظر دارد مانند شهریه دانشگاه، دوری یا نزدیکی و ...،  لیست رشته ها و دانشگاه های مورد علاقه داوطلب را که احتمال قبولی در آنها را دارد نمایش و در آخر چیدمان رشته ها را بر اساس آخرین رتبه های آن رشته محل و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 انجام می دهد.

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

 

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

120

دانشگاه تهران

330

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

613

دانشگاه علم و صنعت ایران

952

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1419

دانشگاه شهید بهشتی

2072

دانشگاه فردوسی - مشهد

2286

دانشگاه صنعتی اصفهان

2312

دانشگاه شیراز

8832

دانشگاه تبریز

11946

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

 

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

77

دانشگاه تهران

161

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

304

دانشگاه علم و صنعت ایران

501

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

830

دانشگاه شهید بهشتی

1082

دانشگاه شیراز

1771

دانشگاه فردوسی - مشهد

2188

دانشگاه تبریز

2920

دانشگاه صنعتی اصفهان

4165

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

 

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

8

دانشگاه تهران

27

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

110

دانشگاه علم و صنعت ایران

270

دانشگاه شهید بهشتی

344

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

439

دانشگاه شیراز

493

دانشگاه فردوسی - مشهد

635

دانشگاه صنعتی اصفهان

653

دانشگاه تبریز

890

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

 

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

180

دانشگاه تهران

440

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

587

دانشگاه علم و صنعت ایران

1131

دانشگاه شهید بهشتی

2070

دانشگاه صنعتی اصفهان

2114

دانشگاه شیراز

2174

دانشگاه فردوسی - مشهد

2223

دانشگاه تبریز

3919

دانشگاه یزد

6341

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

 

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

79

دانشگاه تهران

201

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

354

دانشگاه علم و صنعت ایران

683

دانشگاه صنعتی اصفهان

1078

دانشگاه شهید بهشتی

1136

دانشگاه فردوسی - مشهد

1549

دانشگاه شیراز

1662

دانشگاه تبریز

2294

دانشگاه یزد

3983

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

 

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

22

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

24

دانشگاه تهران

123

دانشگاه صنعتی اصفهان

237

دانشگاه علم و صنعت ایران

286

دانشگاه فردوسی - مشهد

391

دانشگاه شیراز

424

دانشگاه شهید بهشتی

680

دانشگاه تبریز

832

دانشگاه یزد

1357

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

 

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

365

دانشگاه تهران

797

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1115

دانشگاه شهید بهشتی

2125

دانشگاه صنعتی اصفهان

2357

دانشگاه فردوسی - مشهد

2538

دانشگاه یزد

6704

دانشگاه سمنان

8558

دانشگاه تبریز

9781

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

 

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

202

دانشگاه تهران

453

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

628

دانشگاه فردوسی - مشهد

979

دانشگاه شهید بهشتی

1014

دانشگاه صنعتی اصفهان

1473

دانشگاه تبریز

3507

دانشگاه یزد

4335

دانشگاه سمنان

6606

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

 

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه تهران

72

دانشگاه صنعتی شریف

294

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

392

دانشگاه فردوسی - مشهد

531

دانشگاه شهید بهشتی

561

دانشگاه یزد

916

دانشگاه تبریز

1077

دانشگاه صنعتی اصفهان

1231

دانشگاه سمنان

1866

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

 

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

451

دانشگاه تهران

694

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

878

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1613

دانشگاه صنعتی اصفهان

6241

دانشگاه سمنان

8438

دانشگاه فردوسی - مشهد

14517

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

 

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

279

دانشگاه تهران

426

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

718

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1126

دانشگاه صنعتی اصفهان

1595

دانشگاه تبریز

2874

دانشگاه یزد

3270

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

 

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

30

دانشگاه تهران

62

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

701

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

227

دانشگاه فردوسی - مشهد

701

دانشگاه صنعتی اصفهان

921

دانشگاه یزد

1340

دانشگاه سمنان

1687

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

 

نام دانشگاه

رتبه سهمیه
صنعتی شریف 92
تهران 257
امیر کبیر 534
علم و صنعت 892
شهید بهشتی 988
خواجه نصیر 1539
صنعتی اصفهان 2627
فردوسی  مشهد 3846
شیراز 5417
تبریز 5767

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

 

نام دانشگاه

رتبه سهمیه
صنعتی شریف 92
تهران 158
امیر کبیر 304
علم و صنعت 486
شهید بهشتی 869
خواجه نصیر 919
صنعتی اصفهان 1476
فردوسی  مشهد 2478
شیراز 3003
تبریز 3739

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

 

نام دانشگاه

رتبه سهمیه
صنعتی شریف 92
تهران 122
امیر کبیر 220
علم و صنعت 263
خواجه نصیر 424
شهید بهشتی 431
فردوسی  مشهد 865
تبریز 944
صنعتی اصفهان 1302
شیراز 1314
اصفهان 1374

 

 کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

نظر خود را بنویسید