دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش پرستاری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12770 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12759 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12768 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12776 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 20
12782 روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12785 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
12788 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 12
12793 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 34
12797 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 26
12802 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12805 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 44
12811 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22
12812 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12816 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12824 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 8 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12828 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 20
12829 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12839 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 30
11813 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 32 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
11814 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 32 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11811 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11822 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 26 بدون خوابگاه
11823 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 24 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11830 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان) اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 30 بدون خوابگاه - ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11831 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 30 بدون خوابگاه - ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11841 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 32
11842 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11849 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان) آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11850 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سلماس) آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11851 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب) آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11852 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده) آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11863 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 60
11864 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 60 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11905 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری با آزمون زن و مرد 28
11906 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری با آزمون زن و مرد 28 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11922 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 50
11923 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11938 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11939 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11957 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 48
11969 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 30
11981 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری با آزمون مرد 40 و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه شرایط مندرج در بخش پیوستها
11982 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری با آزمون مرد 5 شرکت در آزمون از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه مجوز شرایط مندرج در بخش پیوستها
11983 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 10 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (بورسیه وزارت دفاع) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11993 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون زن 14 ممنوعیت نقل و انتقال
12005 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون زن و مرد 40 میناب منعقد میگردد، در شهرستان میناب خواهد بود شماره  953/005  که مابین دانشکده پرستاری دانشگاه و بیمارستان شهرستان عرصه آموزش بالینی تا 6 نفر دانشجو بر اساس تفاهمنامههای موضوع بخشنامه
12006 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون زن و مرد 38 میناب منعقد میگردد، در شهرستان میناب خواهد بود شماره  953/005  که مابین دانشکده پرستاری دانشگاه و بیمارستان شهرستان عرصه آموزش بالینی تا 6 نفر دانشجو بر اساس تفاهمنامههای موضوع بخشنامه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12014 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت انتقال و جابجایی به بندرعباس و سایر دانشگاههای علوم پزشکی
12021 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری با آزمون زن و مرد 60
12034 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پرستاری با آزمون زن و مرد 32
12042 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12044 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی پرستاری با آزمون زن و مرد 20
12048 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی پرستاری با آزمون زن و مرد 26 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12057 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 56
12058 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 54 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12081 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12082 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12092 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 90
12093 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 90 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12115 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 38
12116 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 38 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12141 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 40
12149 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 24 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد. پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12169 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12168 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12172 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12173 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12185 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 44
12199 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون زن و مرد 28
12200 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون زن و مرد 28 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12217 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون زن و مرد 40
12246 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری با آزمون زن و مرد 46
12263 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 28
12264 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12273 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل شهرستان جوین) خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت انتقال به سایر نقاط پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12277 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 30
17131 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 10 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
11792 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 40 (شرایط در بخش پیوستها)
12297 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12298 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
17132 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12312 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون زن و مرد 44
12325 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12334 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 80
12335 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 80 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12370 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 20 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بدون خوابگاه و ممنوعیت انتقال به سایر دانشکدههای پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12381 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 40
12382 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12398 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 22 ممنوعیت نقل و انتقال
12399 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 26 ممنوعیت نقل و انتقال
12411 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 36
12419 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12420 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12434 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون زن و مرد 50
12448 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 26
12449 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 26 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12470 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون زن و مرد 32
12471 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون زن و مرد 42 بیمارستان شهرستان سقز منعقد میگردد، در شهرستان سقز خواهد بود. بخشنامه شماره  953/005  که مابین دانشکده پرستاری دانشگاه و عرصه آموزش بالینی تا 01 نفر دانشجو بر اساس تفاهمنامههای موضوع پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12504 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 58 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
12510 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 32
12517 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 38
12518 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 29 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12535 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12544 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون زن و مرد 32
12545 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12560 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12561 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12578 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 44 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12579 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 42 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12584 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12602 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری با آزمون زن و مرد 34 بدون خوابگاه
12603 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری با آزمون زن و مرد 32 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12615 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری با آزمون زن و مرد 18 بدون خوابگاه
12616 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری با آزمون زن و مرد 32 بدون خوابگاه
12618 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) لرستان پرستاری با آزمون زن و مرد 32 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12625 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 36
12626 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 34 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12641 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12642 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 28 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12647 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12657 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 76
17197 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 22 ممنوعیت نقل و انتقال - خوابگاه خودگردان
12669 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 22 خوابگاه خودگردان
12685 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12686 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12711 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 26 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12709 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 32 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12720 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پرستاری با آزمون زن و مرد 34
12732 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری با آزمون زن و مرد 66
12744 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری با آزمون زن و مرد 40
11885 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11886 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12355 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12356 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12506 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
12551 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22
12637 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 7
12638 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 7 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12643 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 6
12644 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12648 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 5
12701 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12702 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12743 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری با آزمون زن و مرد 45 محل تحصیل واحد بینالملل واقع در احمدآباد مشیر پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12766 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12779 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 5
12825 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 10 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12834 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 5
12835 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11948 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 5
11949 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12013 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون زن و مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12102 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 20
12178 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 5
12193 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 4 بدون خوابگاه
12271 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12320 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون زن و مرد 3
12372 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12427 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری با آزمون زن و مرد 15
12428 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12441 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون زن و مرد 10
12480 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12528 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12581 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 12 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12582 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 13 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12586 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 4 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12675 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12754 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی یزد

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17327 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون زن و مرد 50 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17248 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 8 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان آباداندانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان آبادان مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17249 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 8 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمشهردانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمشهر مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17250 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 8 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان شادگاندانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان شادگان مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17251 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 6 دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اروندکناردانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اروندکنار مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه 
17580 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 12 دانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خمیندانشکده علوم پزشکی خمین - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان خمین مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17365 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 6 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17366 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17367 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17368 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17442 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با 
17443 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بم پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بم مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مط
17444 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیر پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17445 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرج پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دق
17247 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه)  خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17244 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17245 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17246 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17446 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رودبار پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رودبار مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت 
17447 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عنبرآباد پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عنبرآباد مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این ق
17448 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فاریاب پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان فاریاب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17449 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قلعه گنج پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قلعه گنج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این ق
17450 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کهنوج پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کهنوج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17451 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان منوجان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان منوجان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17452 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جیرفت پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جیرفت مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17326 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون زن و مرد 40 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهدان مخصوص داوطلبان بومی 
17260 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان محل تحصیل شهرستان ابهر زنجان پرستاری با آزمون زن و مرد 60 دانشگاه علوم پزشکی زنجان (شهرستان ابهر) - بدون خوابگاه - عدم امکان انتقال به زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان (شهرستان ابهر) - بدون خوابگاه - عدم امکان انتقال به زنجان مخصوص داوطلبان بومی شهرستانهای ابهر و خدابنده و خرم دره (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17271 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون زن 10 دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهر سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهر سمنان مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17553 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری با آزمون زن و مرد 10 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18149 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18150 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزر

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18507 روزانه دانشکده پرستاری بانک ملی تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 20 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18503 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری با آزمون مرد 5 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و گزینش و شرکت در معاینات جسمانی بورسیه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18504 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری با آزمون زن 6 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و گزینش و شرکت در معاینات جسمانی بورسیه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18505 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری با آزمون زن 24 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و معاینات بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18506 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری با آزمون مرد 25 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و معاینات بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید