دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردانی فوریتهای پزشکی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18594 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد (استان همدان) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18595 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18596 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 40 پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر ممنوعیت نقل و انتقال- با اخذ تعهد دو برابر مدت تحصیل در مناطق تحت (ایرانشهر، چابهار، کنارک، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند و نیکشهر) ویژه داوطلبان بومی مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18593 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18597 روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18598 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18599 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18600 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18601 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18602 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18603 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18604 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18605 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18606 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18538 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 1 شرکت در معاینات جسمانی - شرایط در بخش پیوستها بورسیه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران-دارای مصاحبه و گزینش و پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18539 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 بورسیه نیروی انتظامی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش-دارای مصاحبه و معاینه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18540 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 7 بورسیه ارتش - دارای مصاحبه و معاینات- شرایط در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18542 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18541 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) اردبیل کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 بدون خوابگاه- ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18543 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18544 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 13 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18545 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 13 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18546 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18547 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 7 دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (بورسیه وزارت دفاع) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام رسمی وزارت پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18548 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 پاسداران انقلاب اسلامی پذیرش از میان داوطلبان بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18549 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 یگان مربوطه. پذیرش از میان اعضای رسمی سپاه پاسداران با ارائه گواهی عضویت رسمی از پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18550 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 2 تحصیل در شهرستان بم مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18551 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18552 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 2 تحصیل در شهرستان ریگان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18553 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 2 تحصیل در شهرستان نرماشیر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18554 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 2 تحصیل در شهرستان فهرج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18555 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18556 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18557 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18558 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18559 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز محل تحصیل مجتمع اموزش عالی سلامت مرند آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18560 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18561 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18563 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18562 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد محل تحصیل مرکز اموزشی فوریتهای پزشکی مانه سملقان خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18564 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18565 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18566 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18567 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 15 دوره تحصیل در مناطق مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان وبلوچستان - با اخذ تعهد 3 برابر طول پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18568 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18569 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان محل تحصیل شهرستان ابهر زنجان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18570 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18571 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18573 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18572 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18574 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18575 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 7 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18576 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18578 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18577 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18579 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18580 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18581 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18582 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18583 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18584 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18585 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 23 و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل دانشکده پرستاری پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18586 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 18 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18587 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزشی فوریتهـای پزشکی پلدختر) لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 18 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18588 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18590 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 خوابگاه خودگردان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18589 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد محل تحصیل مرکز اموزشی فوریتهای پزشکی درگز خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 22 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18591 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18592 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18694 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18695 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18696 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18697 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18698 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 5 و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل دانشکده پرستاری پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید