دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش هوشبری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12774 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20 محدودیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12764 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12790 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12800 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری با آزمون زن و مرد 16
12808 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 27
12818 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 10
12843 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 25
11807 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری با آزمون زن و مرد 22
11829 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل هوشبری با آزمون زن و مرد 22 بدون خوابگاه
11848 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری با آزمون زن و مرد 22
11877 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری با آزمون زن و مرد 22
11909 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری با آزمون زن و مرد 25
11931 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 26
11943 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون زن و مرد 22
11967 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری با آزمون زن و مرد 23
12012 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
12028 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12039 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12049 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12072 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری با آزمون زن و مرد 25
12087 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12101 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 22
12128 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12143 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12152 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 25 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد. پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12165 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری با آزمون زن و مرد 22 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12175 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 16
12190 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 26
12208 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون زن و مرد 22
12229 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون زن و مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12253 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12269 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12290 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12304 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 15
17134 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 7 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
12317 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری هوشبری با آزمون زن و مرد 22
12348 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12394 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 25
12402 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 12 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12413 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12425 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری با آزمون زن و مرد 25
12438 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12456 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری با آزمون زن و مرد 15
12477 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12499 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 25
12526 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12550 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری با آزمون زن و مرد 18
12566 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12571 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری با آزمون زن و مرد 18 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12611 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه
12617 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12633 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12697 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12726 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هوشبری با آزمون زن و مرد 24
12738 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری با آزمون زن و مرد 18
11898 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12503 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 5
11917 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری با آزمون زن و مرد 5
11953 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون زن و مرد 4
12180 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 3
12443 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12463 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری با آزمون زن و مرد 3
12485 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون زن و مرد 3
12534 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون زن و مرد 4
12751 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی یزد

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17331 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون زن و مرد 10 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهدان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز 

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18162 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18608 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 1 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و گزینش و شرکت در معاینات جسمانی بورسیه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18609 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 7 شرایط در بخش پیوستها دارای مصاحبه و معاینات بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید