دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش بهداشت عمومی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12769 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی بهداشت عمومی با آزمون زن 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12772 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 15 محدودیت نقل و انتقال
12758 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12767 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12781 روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12784 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
12792 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12796 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12801 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12804 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12810 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12820 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12827 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12838 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
11801 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
11820 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه
11821 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11840 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11862 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
11904 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
11936 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
11968 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11992 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 8 ممنوعیت نقل و انتقال
12003 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12020 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12033 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 35
12047 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 15
12056 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12080 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12113 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12140 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12148 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد. پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12158 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12184 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12198 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12215 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12235 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 15
12245 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12262 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12283 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12284 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12296 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12311 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12332 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12369 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بدون خوابگاه و ممنوعیت انتقال به سایر دانشکدههای پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12379 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12405 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
12410 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12418 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12433 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12447 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12469 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12491 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12516 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 18
12543 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12559 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12591 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 21 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12600 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 15 بدون خوابگاه
12601 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 15 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12624 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12683 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12684 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12719 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12731 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
11884 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12230 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 5
12353 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12636 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 5
12822 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 5
11914 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 6
11946 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4
12319 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 2
12371 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12457 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4
12593 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17438 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بمدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بم مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17439 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگاندانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ریگان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17440 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیردانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان نرماشیر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17441 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرجدانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان فهرج مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17325 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 10 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18148 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش

نظر خود را بنویسید