دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش مهندسی ایمنی صنعتی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31797 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31737 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31747 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31033 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31208 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی ایمنی صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید