دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش برنامه ریزی اجتماعی و تعاون و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42826 پیام نور دانشگاه پیام نور استا ن آذربایجان غربی - مرکز ارومیه (محل تحصیل قوشچی) آذربایجان غربی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سیه چشمه آذربایجان غربی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 1
45293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3

نظر خود را بنویسید