دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در گرایش کاردانی علوم قضایی و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
49023 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز کاردانی علوم قضایی صرفا سوابق زن 100
49022 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی علوم قضایی صرفا سوابق زن و مرد 100
49011 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه کاردانی علوم قضایی صرفا سوابق زن و مرد 100
49021 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران کاردانی علوم قضایی صرفا سوابق زن و مرد 100

نظر خود را بنویسید