دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشکده علوم پزشکی تبریز

دانشگاه تبریز از اول مهرماه سال 1326 با دو دانشکده پزشکی و ادبیات رسما کار خود را آغاز کرد و سپس دانشکده‌های دیگر به آن اضافه شدند. دانشگاه علوم پزشکی تبریز به استناد مصوبه 9/5/1364 مجلس شورای اسلامی از دانشگاه تبریز منفک و از سال 1365 به عنوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مستقلا به فعالیت آموزشی، پژوهشی و درمانی خود ادامه داد.

      از تاریخ 10/12/1372 مطابق مصوبه شورای عالی اداری وزارت متبوع همگام با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها ادغام شد و تا کنون نیز تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز فعالیت نموده است.

      این دانشگاه یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی و درمانی کشور بوده، با ایجاد دوره‌های جدید در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای، phd دکتری تخصصی و فوق تخصصی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیت نیروی انسانی کشور قدم‌های مؤثری برداشته است.

      دانشکده‌های تحت پوشش: پزشکی، داندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی، بهداشت و تغذیه، پیراپزشکی، توانبخشی، پرستاری و مامایی مراغه

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

فوق تخصصخون و سرطان بالغینپزشکی1367-

فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی1367-

فوق تخصصجراحی قفسه صدریپزشکی1367-

دکتری تخصصیکودکانپزشکی1365-

دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی1365-

دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی1365-

دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1365-

دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی1365-

دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی1365-

دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی1365-

دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی1365-

دکتری تخصصیروانپزشکیپزشکی1365-

دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی1365-

دکتری تخصصیپوستپزشکی1365-

دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی1365-

دکتری تخصصیبیماری‌های عفونیپزشکی1365-

دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی1365-

دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی1368-

دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی1371-

دکتری تخصصیپزشکی فیزیکی و توانبخشیپزشکی1372-

دکتری تخصصیداخلیپزشکی1373-

دکتری تخصصیاندودنتیکسداندانپزشکی1379-

دکتری تخصصیپریودنتیکسداندانپزشکی1379-

دکتری تخصصیارتودنتیکسداندانپزشکی1381-

دکتری تخصصیداندانپزشکی ترمیمیداندانپزشکی1381-

دکتری تخصصیجراحی فک و دهان و صورتداندانپزشکی1379-

دکتری تخصصیفارماسیوتیکسداروسازی1372-

ph.d.بافت‌شناسی پزشکیپزشکی1376-

ph.d.بیوشیمیپزشکی1378عدم پذیرش از 81

ph.d.فیزیولوژیپزشکی1378عدم پذیرش از 81

ph.d.فارماکوگنوزیداروسازی1369-

ph.d.فارماکولوژیداروسازی1377-

ph.d.پرستاریپرستاری و مامایی1373عدم پذیرش از 81

ph.d.علوم تغذیهبهداشت و تغذیه1374-

دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1326-

دکتری حرفه‌ایداندانپزشکیداندانپزشکی1366-

دکتری حرفه‌ایداروسازیداروسازی1328-

کارشناسی ارشدآموزش پرستاریپرستاری و مامایی1369-

کارشناسی ارشدماماییپرستاری و مامایی1370-

کارشناسی ارشدعلوم تغذیهبهداشت و تغذیه1370-

کارشناسی ارشدبافت‌شناسیپزشکی1369عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی1370عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی1373عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشدمیکروبیولوژیپزشکی1374عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی1379عدم پذیرش از 81

کارشناسیماماییپرستاری و مامایی1366-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1365-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی مراغه1370-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی اهر1370عدم پذیرش از 79

کارشناسیعلوم تغذیهبهداشت و تغذیه1366-

کارشناسیکتابداری در شاخه پزشکیپیراپزشکی1374-

کارشناسیفیزیوتراپیتوانبخشی1372-

کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت و تغذیه1373-

کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1373-

کارشناسی ناپیوستهتکنولوژی رادیولوژیپیراپزشکی1373-

کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی1366-

کاردانیفوریت‌های پزشکیپرستاری و مامایی1381-

کاردانیبهداشت محیطبهداشت و تغذیه1365-

کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت و تغذیه1366-

کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت و تغذیه1366-

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1365-

کاردانیتکنولوژی رادیولوژیپیراپزشکی1366-

کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی1366-

کاردانیهوشبریپیراپزشکی1365- 

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتینوعسال تأسیسنام دانشکده مربوطه

کاربرد داروییمصوب1377پزشکی

سل و بیماری‌های ریویمصوب1376پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتیمصوب-دانشگاه

قلب و عروقغیر مصوب1375پزشکی

نازایی ivfغیر مصوب1372پزشکی

دانشجوییدانشجویی1372پزشکی 

 

دانشکده پزشکی تبریز:

      در زمان حکومت 80 ساله حکومت ایلخانان مغول (656 تا 736 هجری قمری) بزرگ‌ترین مرکز بین‌المللی پزشکی دارالشفاء ربع رشیدی شامل دانشکده طب و بیمارستان وابسته بوده و ریاست آن را محمدبن‌الفیلی ملقب به جالینوس زمان بر عهده داشته است. این مرکز علاوه بر درمان به کارهای آموزش شبانه‌روزی نیز می‌پرداخته است. این مرکز شامل بیمارستان، داروخانه، بیت‌الکتاب (کتابخانه) با بیش از 60000 جلد کتاب در زمینه‌های مختلف بوده است. در تاریخ آبان 1326 احکام وزارنی به عنوان آقای دکتر بیانی و حبیبی و آقای معلمی و اعضای اداری صادر گردید و طی آن دانشکده ادبیات و دانشکده پزشکی رسماً کار خود را شروع کردند. سپس این دانشکده با سایر دانشگاه ها و مؤسسات فرهنگی ممالک خارجی فرانسه، آمریکا، انگلیس، سوئیس، مصر، ترکیه و افغانستان ارتباط برقرار نمود. در سال 1946 میلادی (54 سال پیش) دانشکده پزشکی به صورت امروزی به عنوان یکی از دانشکده‌های قدیمی ایران در مرکز شهر تبریز در یک ساختمان قدیمی با یک کلاس و آزمایشگاه تأسیس شد در سال 1960 میلادی ساختمان اصلی دانشکده پزشکی با بیمارستان مربوطه ساخته و شروع به کار کرد و در مهر ماه سال 1379  هجری شمسی به ساختمان جدید فعلی آن منتقل گردیده است.

تعداد اعصای هیات علمی:

 خانمآقا

استاد-17

دانشیار740

استادیار62150

مربی928 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی

دختر14784337

پسر18664392 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی

1امام خمینی(ره)<p dir="rtl" style="text-a

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12050 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 66
12051 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 70 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12052 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 23
12053 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12054 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 28
12055 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 28
12056 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12057 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 56
12058 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 54 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12059 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 35
12060 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 11
12061 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12062 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12063 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 26
12064 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 30
12065 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12066 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
12067 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20
12068 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 12
12069 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی با آزمون زن 28
12070 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 25
12071 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12072 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری با آزمون زن و مرد 25
16634 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12073 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 4
12074 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12075 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12076 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12077 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12078 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17001 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ورزقان(اهر)دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ورزقان(اهر)
17002 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان چار اویماق(هشترود)دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان چار اویماق(هشترود)
17003 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خداآفرین(کلیبر)دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خداآفرین(کلیبر)
17004 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هریسدانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هریس
17005 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان میانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان میانه
17006 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سرابدانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سراب
17007 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جلفادانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جلفا
17008 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ملکاندانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ملکان
17009 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان چار اویماق(هشترود)دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان چار اویماق(هشترود)
17010 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خدا آفرین(کلیبر)دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خدا آفرین(کلیبر)
17011 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هریسدانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هریس
17012 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان میانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان میانه
17013 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سرابدانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سراب
17014 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جلفادانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جلفا
17015 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ملکاندانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ملکان
17016 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ورزقان(اهر)دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ورزقان(اهر)
17017 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ورزقان(اهر)دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ورزقان(اهر)
17018 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان چار اویماق (هشترود)دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان چار اویماق (هشترود)
17019 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خدا آفرین(کلیبر)دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خدا آفرین(کلیبر)
17020 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هریسدانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هریس
17021 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جلفادانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جلفا
17022 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ملکاندانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ملکان

نظر خود را بنویسید