دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه ملایر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين دانشگاه در قبال ارائه خوابگاه دولتي هيچگونه تعهدي ندارد. 2) جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نماييد. 3) نشاني: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراك. كدپستي6571995863 تلفن دفتر معاونت آموزشي:32355424 اداره آموزش: 33339981-081

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11775 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری با آزمون زن و مرد 70
11776 روزانه دانشگاه ملایر همدان میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 80
16507 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
16508 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 56
15255 روزانه دانشگاه ملایر همدان آمار صرفا سوابق زن و مرد 7
15256 روزانه دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15257 روزانه دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 7
15809 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 72
15810 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15811 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15812 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15813 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15814 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15815 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15816 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16509 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
15258 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15259 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15817 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15818 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15819 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15820 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15821 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15822 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15823 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16510 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18169 روزانه دانشگاه ملایر همدان میکروبیولوژی با آزمون زن 2 دانشگاه ملایردانشگاه ملایر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه

نظر خود را بنویسید