دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه زنجان و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه زنجان

در پی ارزوی دیرینه‌ی اهالی استان زنجان مبنی بر تأسیس یکی از مؤسسات آموزش عالی کشور در زنجان، به منظور ادامه‌ی تحصیل جوانان آن در زادگاه خود و نیز موقعیت ممتاز طبیعی و دارا بودن اراضی حاصل‌خیز و مراتع سبز و خرم، سرانجام با همت جمعی از دانش‌دوستان محلی، شورای گسترش آموزش عالی در سال 1351 کار مطالعه و بررسی لازم درباره‌ی امکان تشکیل مؤسسه‌ی آموزش عالی در زنجان را به دانشکده ی کشوارزی و دامپروری ارومیه (رضاییه‌ی سابق) محول کرد.

      دانشکده‌ی مذکور نیز تأسیس مدرسه‌ی عالی کشاورزی و دامپروری را برای زنجان مناسب و مستعد اعلام کرد. در نتیجه شورای گسترش آموزش عالی در جلسه‌ی 97 مورخ 15/5/1353 تأسیس مدرسه‌ی عالی کشاورزی و دامپروری در رشته‌های مدیریت کشاورزی و مدیریت دامپروری را در سطح کارشناسی در شهر زنجان تصویب کرد. به دنبال آن در 14 اسفند‌ماه سال 1353 اولین جسه‌ی هیئت امنای مدرسه‌ی عالی زنجان تشکیل و مقرر گردید که از اول مهر‌ماه سال 1354 فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 72 دانشجو از طریق کنکور سراسری در دو رشته ی مدیریت کشاورزی و مدیریت دامپروری آغاز کند. کار آموزشی دانشگاه زنجان رسماً از سال 1354 آغاز شد.

      در آذرماه همان سال با تصویب هیئت دولت، زمینی به مساحت 400 هکتار برای انجام فعالیت‌های آموزشی و کارهای عمرانی و فیزیکی از طریق سرجنگلداری استان در اختیار قرار گرفت.

      مدرسه‌ی عالی کشاورزی و دامپروری زنجان در مورخ 2/12/1355 از سوی شورای گسترش آموزش عالی به دانشکده‌ی کشاورزی زنجان با دو رشته‌ی کشاورزی و دامپروری در سطح کارشناسی تغییر نام پیدا کرد. ستاد انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ی 25/5/1361 در خصوص تغییر نظام آموزش عالی کشاورزی، دانشکده ی زنجان به آموزشکده‌ی کشاورزی استان زنجان تبدیل گردد. ولی بر اثر تلاش عده‌ای از مسئولین استان و دانشگاهیان و با توجه به داشتن امکانات خوب موجود، موضوع تغییر نام آن مجدداً در جلسه ی مورخ 11/3/1364 شورای بازگشایی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مطرح گردید و به دانشکده‌ی کشاورزی زنجان تغییر نام پیدا کرد.

      با توجه به موافقت مورخ 5/2/1366 شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر پذیرش دانشجو در آموزشکده‌ی فنی زنجان، شورای مذکور با تبدیل دانشکده‌ی کشاورزی زنجان به مجتمع آموزش عالی زنجان (شامل آموزشکده‌ی فنی و دانشکده‌ی کشاورزی) در تاریخ 19/2/1366 نیز موافقت نمود.

      متعاقباً با تأسیس دانشکده‌ی علوم در سال 1369 و دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی در سال 1370 از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی سرانجام در تاریخ 15/11/1370 با تبدیل وضعیت مجتمع آموزش عالی زنجان به دانشگاه زنجان موافقت گردید.

      ******************

رشته‌ی تحصیلی دانشگاه زنجان

 

ردیفنام دانشکده و رشته‌ی تحصیلیسال تأسیسدرجه‌ی تحصیلی

1دانشکده‌ی کشاورزی

      1- زراعت و اصلاح نباتات

      2- علوم دامی

      3- علوم دامی کارشناسی ارشد (اصلاح دام)

      4- علوم دامی کارشناسی ارشد (تغذیه‌ی دام)

      5- ترویج و آموزش کشاورزی

      6- باغبانی

      7- گیاه‌پزشکی

      8- خاک‌شناسی

      9- پرور ش زنبور عسل

1354

1354

1376

1376

1371

1373

1376

1378

1381

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کاردانی

2دانشکده‌ی مهندسی

      1- عمران

      2- عمران

      3- معماری

      4- معماری

      5- برق (الکترونیک)

      6- برق (قدرت)

      7- برق (قدرت)

      8- مکانیک

      9- مکانیک

      10- کامپیوتر (نرم‌افزار)

      11- نقشه‌برداری

      12- نقشه‌برداری

1373

1380

1372

1381

1374

1374

1381

1374

1381

1375

1378

1381

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کاردانی

کارشناسی

کاردانی

کاردانی

کارشناسی

3دانشکده‌ی علوم

      1- شیمی محض

      2- شیمی کاربردی

      3- شیمی کارشناسی اردش (گرایش آلی)

      4- شیمی کارشناسی (گرایش معدنی)

      5- شیمی کارشناسی (گرایش تجزیه)

      6- شیمی کارشناسی گرایش فیزیک)

      7- شیمی (گرایش معدنی)

      8- فیزیک محض

      9- فیزیک جامد

      10- دبیری فیزیک

      11- فیزیک کارشناسی ارشد

      12- ریاضی محض

      13- ریاضی کاربردی

      14- ریاضی کارشناسی ارشد

      15- زمین‌شناسی

      16- زیست‌شناسی

1369

1381

1373

1373

1373

1380

1373

1379

1370

1379

1372

1379

1379

1372

1380

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی

4دانشکده‌ی علوم انسانی

      1- زبان و ادبیات فارسی

      2- ادبیات فارسی

      3- الهیات محض

      4- فلسفه و حکمت اسلامی

      5- جغرافیای انسانی- اقتصادی (شهری)

      6- جغرافیای انسانی- اقتصادی (روستایی)

      7- جغرافیای طبیعی

      8- جغرافیا (برنامه‌ریزی شهری)

      9- تربیت بدنی

      10- حسابداری

1372

1381

1373

1378

1371

1371

1381

1378

1380

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کاردانی

کاردانی

  

 

اطلاعات کلی دانشگاه زنجان

 

سال تأسیس1353

سال تبدیل به دانشگاه1354

تعداد دانشکده‌های موجود4

 دانشکده‌ی علوم انسانی

دانشکده‌ی فنی و مهندسی

دانشکده‌ی کشاورزی

دانشکده‌ی علوم

تعداد مراکز تحقیقاتیپژوهشکده‌ی کشاورزی

آموزشکده‌ی وابستهندارد

مرکز کارآفرینیدارد

تعداد گروه‌های فعال در طرح ارزیابی درونی22

انجمن دانش‌آموختگانندارد 

 

تعداد مقالات علمی دانشگاه زنجان در سال 1382

 

مقالات علمی1382

مجلات معتبر داخلی15

مجلات معتبر خارجی34

طرح‌های تحقیقاتی20

جمع69 

 

تعداد کارکنان دانشگاه زنجان در سال 1383

 

تحصیلاتکارکنان رسمیکارکنان پیمانیجمع

زیر دیپلم44751

دیپلم431558

فوق دیپلم12416

لیسانس671582

فوق لیسانس909

جمع17541216 
1) دانشجويان پذيرفته شده داراي رتبه پنج درصد اول ورودي در رشته امتحاني (در كشور و بدون احتساب سهميه ها) در سال اول تحصيلي از خوابگاه هاي دولتي رايگان استفاده خواهند نمود. شرايط خوابگاه دانشجويي: 1- با توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگذاري خوابگاه هاي دولتي، امكان واگذاري خوابگاه در صورت وجود ظرفيت خالي براي دانشجويان روزانه از نيمه دوم دوران تحصيل (نيمسال دوم به بعد) ميسر خواهد بود و در نيمه اول دوران تحصيلي دانشجويان صرفا مي توانند در خوابگاه هاي خودگردان صورت تمايل مي توانند در كل مدت زمان تحصيل خود از خوابگا ههاي خودگردان بخش خصوصي با هزينه شخصي استفاده نمايند. 3- جهت كسب اطلاعات بيشتر و همچنين ميزان اجاره بهاي هر ترم خوابگاه هاي خصوصي خودگردان به نشاني http://www.znu.ac.ir/stu_vp/index.htm#pg=khabgah/ejareh_fa مراجعه نمايند. 2) دانشجويان ورودي بهمن دوره نوبت دوم رشته مهندسي برق در گرايش قدرت پذيرش خواهند شد. 3) دانشجويان ورودي مهر دوره روزانه رشته رياضيات و كاربردها با زمينه علوم كامپيوتر پذيرش خواهند شد. 4) دانشجويان ورودي بهمن دوره روزانه رشته رياضيات و كاربريها با زمينه رياضيات صنعتي پذيرش خواهند شد.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14057 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نقاشی با آزمون زن و مرد 21

نظر خود را بنویسید