دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) رعايت كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شرايط و ضوابط دانشگاه به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهد از اولويتهاي پذيرش اين دانشگاه مي باشد، كه در طول دوره تحصيل براي پذيرفته شدگان الزامي است. 2) كليه هزينه هاي مصرفي كارگاهي و اردوهاي علمي و رساله پايان نامه تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد. 3) پذيرفته شدگان به تناسب رشته تحصيلي و تشخيص گروه آموزشي مربوطه طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري، موظف به گذراندن واحدهاي پي ش نياز خواهند بود. 4) پذيرش فرزندان شاهد، فرزندان جانباز بالاي 25 درصد، فرزندان آزادگان، حافظان قرآن كريم و همچنين بسيجيان فعال در اولويت مي باشد. 5) رتبه هاي زير 200 كشوري و المپيادي ها از تخفيف شهريه در طول دوره تحصيلي مجاز، بهره مند خواهند شد. 6) دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد. 7) به منظور توانمندسازي و مهارت افزايي پذيرفت هشدگان در اين دانشگاه، همزمان با تحصيل در رشته پذيرفته شده، اين امكان وجود دارد كه دانشجو در يكي ديگر از رشته هاي موجود دانشگاه تحصيل كرده و حدود 40 تا 50 واحد درسي تخصصي را در رشته دوم بگذزاند. بديهي است در اين صورت، گواهي معتبر از سوي دانشگاه به وي اعطاء خواهد شد. 8) لازم به توضيح است كه اين دانشگاه فاقد رشته بازيگري در نمايش م يباشد. 9) نشاني: تهران، خيابان آزادي، بين خوش و آذربايجان، نبش كوچه كامياران، پلاك 398 تلفن: 6-66354245-021

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30322 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون زن و مرد 60
30323 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما با آزمون زن و مرد 60
30324 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی با آزمون زن و مرد 60
30325 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی صرفا سوابق زن و مرد 60
30326 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران طراحی صحنه صرفا سوابق زن و مرد 60
30327 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران کتابت و نگارگری صرفا سوابق زن و مرد 60
30328 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نمایش عروسکی صرفا سوابق زن و مرد 60
30329 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید