دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان زنجان و در رشته گروه هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
14057 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نقاشی با آزمون زن و مرد 21
30354 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی علمی - کاربردی انیمیشن صرفا سوابق زن و مرد 100
40453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مرمت بناهای تاریخی صرفا سوابق زن و مرد 50
40454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان هنر اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 50

نظر خود را بنویسید