آخرین رتبه های قبولی پزشکی سال 97

اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های علوم پزشکی کنکور سراسری97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی تجربی را می دهند، کمک می کند که بتوانند انتخاب رشته موفقیت آمیزی داشته باشند.

آخرین رتبه های قبولی پزشکی سال 97

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی پزشکی سال 97 در کنکور سراسری را می توانید مشاهده نمایید.

انتخاب رشته کنکور سراسری به اندازه خود کنکور مهم و سرنوشت ساز است و داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. برخی از داوطلبان با این که رتبه ی خوبی در کنکور سراسری 97 کسب کرده بودند ولی چون انتخاب رشته خوبی نداشتند نتوانستند در رشته دلخواه خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه کنکور سراسری 98 انجام می دهد

 همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های علوم پزشکی کنکور سراسری و آزاد 97 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی تجربی را می دهند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته ها با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در رشته مورد نظر خود قبول شوند.

با کلیک کردن بر روی هر رشته می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 1)

 آخرین رتبه های قبولی پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 2)

آخرین رتبه های قبولی پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 3)

آخرین رتبه های قبولی پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه 5 درصدی ایثارگران)

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 1)

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 2)

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 3)

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 1) 

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران 40
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 86
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شيراز 195
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي ايران 198
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 207
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مشهد 393
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تبريز 444
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي يزد 561
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اروميه 704
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي كرمان 734
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بابل 748
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 899
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 987
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1012
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1080
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1307
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1354
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1677
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1848
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1938
رتبه قبولی پزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2016

 

عضویت در کانال کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 2)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران 104
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 239
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شيراز 308
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 382
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي ايران 494
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مشهد 540
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 555
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تبريز 663
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد 769
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اروميه 941
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بابل 1141
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1158
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1394
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1458
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1576
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1738
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1996
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 2568
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2742
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3080
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 3145
رتبه قبولی پزشکی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 3222

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 3)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي ايران 517
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 582
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 642
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 869
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 886
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1232
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1563
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1842
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1890
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2037
رتبه قبولی پزشکی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 2136

 

عضویت در کانال کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی کنکور سراسری 97 (با احتساب سهمیه 5 درصدی)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي تهران 7
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 17
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي ايران 45
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 58
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي شيراز 74
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي مشهد 127
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 129
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي تبريز 148
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي يزد 209
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي كرمان 249
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اروميه 272
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي بابل 295
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 317
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي كاشان 364
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 370
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 438
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 494
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 783
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 833
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 862
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 929
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 961
رتبه قبولی پزشکی سهمیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1336

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 1)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران 217
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مشهد 292
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 336
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شيراز 431
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بابل 673
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 829
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي كرمان 838
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 985
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1084
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1635

 

عضویت در کانال کنکور سراسری

 

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 2)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي تهران 341
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 551
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي شيراز 576
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 658
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي بابل 927
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1388
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1395
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1705
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 2425
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 2 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 2526

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

آخرین رتبه های قبولی دندان پزشکی  کنکور سراسری 97 (سهمیه منطقه 3)

رشته و دانشگاه و سهمیه رتبه
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي مشهد 138
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي شيراز 256
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي كرمان 333
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 373
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي تهران 387
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي بابل 406
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 567
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 893
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1397
رتبه قبولی دندانپزشکی منطقه 3 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان 1635

 

عضویت در کانال کنکور سراسری

نظر خود را بنویسید