کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده

3 March 2019
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
تمرکز کارشناسی ارشد مشاوره خانواده بر روی مسائل و مشکلات مربوط به فرد در بستر خانواده و مشکلات خانواده می باشد.

کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی
کارشناسی ارشد مشاوره توان ­بخشی ویژه معلولین جسمی مانند نابینایان، ناشنوایان، افراد فلج و غیره است.

کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره شغلی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مشاوره شغلی
کارشناسی ارشد مشاوره شغلی به کار در سازمان ها، مدارس و ... اشاره دارد.

کارشناسی ارشد مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

3 March 2019
کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه
مشاوره مدرسه به دانش آموز در انتخاب رشته­ تحصیلی، مواد درسی، یا حل مشکلات تحصیلی کمک می­کند.