دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه زبان های خارجی و گرایش زبان و ادبیات فرانسه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35007 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 20
35011 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 10
35015 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فرانسه زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
35019 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر رشته می باشد
35025 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 24
35027 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 16
35063 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 30
35070 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 20
35077 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 28
35085 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 18
35089 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 25
35092 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 10
37607 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فرانسه زن / مرد 1 دانشگاه تبریز