دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته تاریخ

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
تاریخ هدف و ماهيت از جمله کساني که در اروپا اخبار آزار مسيحيان را منتشر مي ساختند شخصي به نام  پتروس راهب  بود. او در شهرهاي اروپا سفر مي کرد و عليه مسلمانان تبليغ مي کرد. در نتيجه جمعيت انبوهي گرد او جمع شدند و  پاپ اوربان دوم نيز با آنان همصدا شد و فرمان جنگهاي صليبي را در سال 498 هجري (1096 ميلادي) صادر کرد. در سال 1312 هجري شمسي ناگهان اعلام شد که رضاشاه قرارداد دارسي را امتيازي استعماري مي داند. اين ها نمونه اي از اطلاعاتي است که در کتاب هاي تاريخ دوران دبستان، راهنمايي و متوسطه ارائه مي شود. در واقع کتب تاريخ آموزش و پرورش تنها به بازخواني گذشته و هياهوي قدرتمندان و پادشاهان مي پردازد و بر همين اساس حتي بهترين دانش آموزان نيز تاريخ را مجموعه اي از حوادث مي دانند. اما آيا چنين ديدگاهي صحيح است؟ آيا علم تاريخ مثل يک داستان يا رمان، مجموعه اي ازحوادث تلخ و شيرين را به حالت روايي و نقلي محض منتقل مي سازد و هدف آن افزايش معلومات دايره المعارفي است؟ علم تاريخ تحولات جامعه انساني را در گذشته مورد مطالعه قرار مي دهد. تحولاتي که مي تواند زمينه سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي داشته باشد. به همين دليل رشته تاريخ که به مطالعه اين علم مي پردازد، رشته بسيار گسترده اي است و اشتباه است که آن را صرفاً مطالعه مواد خام تاريخي (رويدادهايي که در گذشته اتفاق افتاده و ثبت و ضبط شده است) بدانيم، بلکه آنچه در رشته تاريخ آموزش داده مي شود، روش تاريخي است. يعني دانشجو در دانشگاه فرا مي گيرد که چگونه از تحليل و تلفيق مواد خام تاريخي به نتايج علمي برسد. به عبارت ديگر، آموختن روش تاريخي به مورخ کمک مي کند تا از ميان انبوهي از مواد خام، مواد خام معتبر را جدا کند و براساس روش تاريخي از بررسي آنها به نتيجه علمي برسد. در حالي که حتي مطالعه کنندگان جدي تاريخ که غير حرفه اي هستند، هيچ معياري براي تشخيص و تعيين صحت و سقم رويدادهاي يک کتاب تاريخي ندارند و گاه از آثار غيرموثق و غيرمعتبر استفاده مي کنند. رشته تاريخ تنها رشته اي است که در آن با انسان تحقق يافته روبرو هستيم. يعني مقاصد، نيات و خواسته ها همه رخ داده است و مي توان به ياري آن انسان شناسي علمي را آموخت. براي مثال مي توان به وضوح ديد که انسان شيفته قدرت پس از رسيدن به قدرت چه تغيير و تحولي در جامعه ايجاد کرده يا اينکه قدرت چه تأثيري بر او گذاشته است. علم تاريخ در آغاز مانند ساير معارف بشري ساده بود و به تدريج که جامعه انساني پرمايه و پيچيده شد و سازمان هاي اجتماعي دگرگون شدند، علم تاريخ هم پيچيده شد. ما چيزي به اسم تاريخ در بين مصريان قديم و در بين مردم بين النهرين قديم مي شناسيم. در دوران باستان در بين قوم يهود هم چيزي به اسم تاريخ وجود داشته است، اما حقيقت اين است که يونانيان نخستين بار به چنين دانش و فکري توجه کردند و به همين جهت هرو ت مورخ معروف يوناني را پدر معنوي تاريخ گفته اند. او نخستين بار در کتاب معروفش به پديد آمدن تاريخ اشاره مي کند و سعي دارد جنگهاي بيست ساله ايران با يونانيان را تبيين کند. وي نه تنها مورخ است، بلکه به يک تبيين تاريخي هم دست زده است. توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه ابن خلدون مورخ بزرگ قرن هشتم تونس مي گويد:  بايد دانست که فن تاريخ را روشي است که هر کس به آن دست نيابد. اين سخن متعلق به 600 سال پيش است، زماني که تاريخ علمي ساده بود و جنبه روايي و نقلي محض داشت و بي شک اکنون که تاريخ علمي بسيار وسيع و گسترده است و به جنبه هاي مختلف اجتماعي و مردمي مي پردازد، دست يابي به روش تاريخي کاري دشواتر مي باشد و دانشجوي تاريخ بايد ويژگي ها و مهارتهاي بسيار داشته باشد تا بتواند در نهايت مورخي موفق شود. دانشجوي تاريخ يا به عبارتي يک مورخ بايد نظم و دقت فراوان و توان به تصوير و نقد کشيدن وقايع تاريخي را داشته باشد. در ضمن چون تاريخ علمي بسيار وسيع و گسترده است، مورخ يا بايد اطلاعات وسيعي از ديگر رشته هاي دانشگاهي و علمي داشته باشد يا اين که از نتايج تحقيق ديگر محققان اجتماعي استفاده کند. براي نمونه مي توانيم به عصر صفوي اشاره کنيم اگر در عصر صفوي يک مورخ درباري به نام اسکندر منشي  صاحب عالم آراي عباسي  داريم که به جامعه توجه چنداني نداشته و عمدتاً به مسائل درباري پرداخته است، يک فرد فرانسوي به نام  شاردن  هست  که تحقيقاتي انجام داده است. کار اين فرانسوي تاريخ نيست بلکه سفرنامه نويسي است اما وي دقيقاً تاريخ جامعه ايران را نشان داده است و مثلاً شهر اصفهان را آن طور که هست، از لحاظ روانشناسي اجتماعي، فردي و موارد ديگر معرفي کرده و حتي جزئياتي از زندگي روزانه آنان را فاش ساخته است. پايه علم تاريخ، فلسفه، زمين آن جغرافيا، ديوارهاي آن جامعه شناسي، اقتصاد، سياست و فرهنگ است و دانشجوي تاريخ بايد با اين علوم آشنا باشد و از نتايج آنها بهره ببرد. تصور غلطي که در اذهان عمومي به ويژه در طيف دانش آموزان دبيرستان وجود دارد اين است که علم تاريخ متکي بر محفوظات است يا به گفته خود دانش آموزان، تاريخ يک درس حفظي است و دانش آموز بايد رويدادها را به خاطر بسپارد، کاري که يک کامپيوتر بسيار بهتر از انسان انجام مي دهد. اما حقيقت اين است که آنچه در تاريخ اهميت دارد، تجزيه و تحليل رويدادها و برقراري رابطه علي و معلولي بين رويدادها است و از همين رو فردي مي تواند در رشته تاريخ موفق شود که از پوسته رويي رويدادها عبور کرده و مسائل عميقتري را درباره آنها بفهمد و از ارتباط بين دو رويداد، پي به رويداد سوم ببرد و با ديدن يک رويداد به علل پنهان و آشکار آن اشاره کند. همچنين دانشجو بايد با ادبيات فارسي و آمار و رياضي آشنايي داشته باشد تا بتواند به ياري ادبيات فارسي، هم از منابع گذشته که رنگ ادبي دارند، استفاده کند و هم مفاهيم تاريخي را به خوبي بيان نمايد و به ياري آمار و رياضي نيز هر چه بيشتر زبان دستاوردهاي علم تاريخ را کمّي کند و داده هاي تاريخ را در قالب اعداد بيان نمايد. آينده شغلي و بازار کار  تلقي سنتي از رشته تاريخ اين است که فارغ التحصيلان اين رشته ضرورتاً بايد دبير شوند و در غير اين صورت هيچ شغلي در ارتباط با رشته تحصيلي خود پيدا نمي کند. در حالي که زمينه اشتغال فارغ التحصيلان تاريخ در کشور ما بسيار زياد است. چون ما امروزه سازمانهاي بسيار  متنوعي داريم و هر کدام از اين سازمانها انبوهي از اسناد فهرست نشده و شناسايي نشده دارند؛ کاري که در حيطه دانش يک فارغ التحصيل تاريخ است. علاوه بر آن، مراکز پژوهشي ما مي توانند در سطوح مختلف (از نوشتن مقاله گرفته تا شرکت در طرح هاي کلان ملي - پژوهشي) از فارغ التحصيل تاريخ استفاده کنند. براساس آخرين برنامه تدوين شده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، قرار است از فارغ التحصيلان دوره کارشناسي تاريخ در وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان موزه ها، مراکز اسناد ملي و صدا و سيما براي بررسي مسائل تحقيقي تاريخ در حد تحقيقات بين المللي استفاده شود. صدا و سيما براي به تصوير کشاندن حوادث و وقايع گذشته، نهضت ها و مقاومت هاي مردمي و بررسي شخصيت هاي علمي، فرهنگي و سياسي نياز به حضور فعال فارغ التحصيلان تاريخ دارد، افرادي که مي توانند جامعه را با فرهنگ و تمدن گذشته خويش پيوند زنند و از گرايش آن به سمت فرهنگ ديگر کشورها جلوگيري کنند. حضور فارغ التحصيل اين رشته در وزرات امور خارجه نيز از اين جهت مهم است که براي برقراري ارتباط با کشورها بايد پيشينه آنها در قالب قراردادها و پيمان ها اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد، کاري که در حيطه اطلاعات يک فارغ التحصيل تاريخ است. همچنين بررسي تاريخ از موضوعات اصلي مطبوعات و نشريات جهت بالا بردن فهم و درک جامعه است. چون جامعه اي که از حيات گذشته در ابعاد مختلف بيگانه باشد، هرگز فهم درستي از حال و برنامه منسجمي براي آينده نخواهد داشت و بالاخره پس از انقلاب بسياري از مؤسسات و سازمانها مثل سازمان اسناد انقلاب اسلامي، بنياد تاريخ، ميراث فرهنگي، سازمان تبليغات اسلامي، اداره کل آرشيو و اسناد رياست جمهوري، پژوهشگاه تاريخ معاصر و ابسته به بنياد مستضعفان و سازمان اسناد ملي با تأسيس پژوهشگاه يا اداره و واحد تاريخ به تدوين، تأليف و نگهداري اسناد تاريخي مشغول هستند و در نتيجه نياز به فارغ التحصيل رشته تاريخ دارند. البته استادان و کارشناسان اين رشته معتقدند که فارغ التحصيلان تاريخ در يک جامعه توسعه يافته مي توانند جايگاه واقعي خويش را بيابند چون رشته تاريخ از لوازم توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است و فارغ التحصيل تواناي تاريخ مي تواند در برنامه ريزي هاي کلان نقش بسيار مهم و مؤثري داشته باشد.   دروس پايه رشته تاريخ کليات و مباني علم تاريخقرائت متون تاريخي به زبان فارسي قرائت متون تاريخي به زبان عربيقرائت متون تاريخي به زبان خارجي 1 و 2 روش تحقيق در تاريختاريخ نگاري و تحولات آن در ايران و جهان گاه شماري و تقويممباني تاريخ اجتماعي ايران تاريخ انديشه هاي سياسي در ايران و اسلامکليات جغرافيا مباني جامعه شناسيمباني علم سياست فلسفه تاريخ-     دروس اختصاصي رشته تاريخ تاريخ ايران از ايلامي ها و آريايي ها تا پايان دوره هخامنشيتاريخ ايران در دوره سلوکي و اشکاني تاريخ ايران در دوره ساسانيانتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران از ورود اسلام تا پايان حکوممت علويان طبرستان تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سلجوقيانتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره سامانيان، ديلميان و غزنويان تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره غوريان و خوارزمشاهيانتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره حمله مغول و ايلخانان تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حکومت صفويانتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوره افشاريان و زنديان تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطيتانقلاب مشروطيت و تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران تا انقراض حکومت قاجاريه تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران از انقراض قاجاريه تا کودتاي 28 مرداد 1332انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن تاريخ اسلام از ميلاد پيامبر اکرم تا سال 41 هجريتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام از سال 40 هجري تا 227 هـ . ق تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام از سال 227 هـ . ق تا سقوط بغدادتاريخ تشيع 1 و 2 تاريخ تحليلي زندگاني ائمه معصومين (ع)تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجري تاريخ عثماني و خاورميانهتاريخ يونان و رم تاريخ بيزانستاريخ اروپا در قرون وسطي تاريخ اروپا در قرون جديدتاريخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهاني اول تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا کنون    
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10015 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ با آزمون هردو 45
10020 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ با آزمون هردو 10
10032 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ با آزمون هردو 45
10038 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ با آزمون هردو 35
10051 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ با آزمون هردو 5
10062 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ با آزمون زن 25
10102 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ با آزمون هردو 45
10110 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ با آزمون هردو 15
10117 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ با آزمون هردو 45
10129 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ با آزمون هردو 40
10137 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ با آزمون هردو 10
10150 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ با آزمون هردو 40
10179 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ با آزمون هردو 25
10183 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ با آزمون هردو 10
10204 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تاریخ با آزمون هردو 60
10207 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز تاریخ با آزمون هردو 35
10233 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 35
10238 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 15
10271 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 40
10283 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 40
10314 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ با آزمون هردو 25
10323 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ با آزمون هردو 15
10342 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ با آزمون هردو 40
10355 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ با آزمون هردو 5
10376 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ با آزمون هردو 20
10422 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ با آزمون هردو 20
10434 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ با آزمون هردو 15
10514 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ با آزمون هردو 25
10555 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ با آزمون هردو 40
10576 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 30
10581 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 15
10606 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ با آزمون هردو 40
10612 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ با آزمون هردو 10
10619 روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ با آزمون هردو 40
18516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط آذربایجان غربی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد حاجی آباد هرمزگان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر لنگه هرمزگان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50