دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته جغرافیا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
جغرافیا هدف و ماهیت دانستن جغرافيا در مفهوم علمي خود عبارت از شناخت محيط طبيعي و انساني در پهنه زمين است كه مناسبات و روابط فيمابين انسان و محيط را در تبيين پديده هاي مكاني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد تا بر مبناي اين شناخت و طبقه بندي علمي آن، توانايي انسان را در بهبود شرايط محيط تكامل بخشد. هدف از ارائه اين رشته پرورش استعدادهايي است كه در جهت شكوفايي و توسعه ميهن عزيز اسلامي قدم بردارند. اين نيروها با بهره گيري از آموزشهاي نوين به عناصري كارآمد و متخصص مبدل مي شوند كه قادر به طراحي و اجراي انواع طرحهاي عمراني، اقتصادي و اجتماعي در فضاي سرزمين از سطح خرد تا كلان مي باشند. وجه كاربردي جغرافيا را بايد در توسعه فراگير خلاصه كرد، پرداختن به موضوعاتي مانند ساماندهي مناطق شهري و روستايي، آماده‌سازي سرزمين، مكان گزيني جغرافياي صنايع، توزيع بهينه جمعيت و هدايت جريانهاي جمعيتي و ... از اين قبيل مي باشد. موضوع جغرافيا  مكان  است و اين علم، مكان را تا جايي كه به زندگي انسان مربوط مي‌شود، مطالعه مي‌كند و در اين مطالعه سعي دارد سطح زمين را از نظر تمام ويژگي‌هاي آن مانند سردي و گرمي، حاصلخيزي، سختي و سستي ، شوري و شيريني، جنگلي و علفزاري ، خشكي و رطوبت و هزاران ويژگي‌ ديگر بشناسد. به همين دليل مشاهده مستقيم زمين، روش اصلي مطالعه جغرافيايي است. توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه علاوه بر هندسه و رياضي دانشجوي اين رشته بخصوص دانشجوي جغرافياي انساني بايد به علوم اجتماعي علاقمند بوده و درك خوبي از مسائل اجتماعي داشته باشد تا بتواند مسائل اجتماعي و جمعيتي شهر را بررسي كرده و راه حلهاي مناسبي براي مشكلات موجود ارائه بدهد. داوطلبان بايد از توان جسمي و روحي لازم برخوردار باشند زيرا بسياري از درسهاي اين رشته مستلزم سفرهاي علمي، تحقيقات در خارج از محيط دانشگاه محيطهاي شهري، روستايي، ادارات و سازمانها است لذا نيازمند فعاليت و تحرك بيشتري نسبت به ساير رشته هاي علوم انساني است. اگر فردي به مسائل شهري علاقه دارد براي مثال مي خواهد مشكل ترافيك و يا آلودگي شهر حل شود و يا مدرسه و بيمارستان در سطح شهر به گونه اي توزيع گردد كه اين مراكز خدماتي در دسترس همه مردم باشد، خوب است كه وارد اين رشته شده تا با تلاش و همت بسيار، در راستاي حل اين نابساماني‌ها قدم بردارد. معرفي اجمالي گرايش‌هاي مقطع كارشناسي گرايشهاي جغرافيايي طبيعي ، جغرافياي انساني ، جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري ، جغرافياي سياسي -? نظامي ، كارتوگرافي از شاخه‌هاي رشته جغرافيا هستند. جغرافياي انساني اغلب توسعه‌گران اعتقاد دارند آنچه در نهايت روند توسعه اقتصادي و اجتماعي يك كشور را تعيين مي‌كند، منابع انساني آن كشور است. منابع انساني پايه اصلي ثروت ملتها را تشكيل مي‌دهد و سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليد هستند چون انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي‌سازند، از منابع طبيعي بهره‌برداري مي‌كنند، سازمانهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي را مي‌سازند و توسعه ملي را به جلو مي‌برند. به همين دليل جغرافياي انساني به عنوان يكي از شاخه‌هاي مهم علم جغرافيا در دو گرايش جغرافياي شهري و روستائي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشورمان ارائه مي‌شود. جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري يكي از پديده‌هاي مهم و عمومي جهان امروز، افزايش نقاط شهري و توسعه شديد و روزافزون فيزيكي شهرها است. اين در حالي است كه در محدوده شهرها، شديدترين و گسترده‌ترين دخالتها و تغيير شكلهاي انساني در محيطهاي طبيعي مشاهده مي‌شود. به طوري كه منجر به آلودگي آبي، صوتي ، هوايي ، زيست‌محيطي، اجتماعي و در نتيجه بروز انواع خطرات براي انسان شده است. در واقع شهرها از يك سو نشانه رشد و پيشرفت و زندگي نوين هستند و از سوي ديگر به دليل بي‌مبالاتي انسانها در معرض شديدترين خطرات طبيعي قرار دارند. به همين دليل امروزه نياز شهرها به دست‌اندركاران برنامه‌ريزي شهري اجتناب‌ناپذير است، متخصصاني از علوم اقتصاد، جامعه‌شناسي، جمعيت‌شناسي، آمار، عمران، سازه و جغرافيا كه مي‌توانند با مشاركت يكديگر وضعيت شهر را سروسامان دهند. در ميان اين دسته از متخصصان، فارغ‌التحصيلان جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري به عنوان متخصصاني كه از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسي، كشاورزي، زيست و جمعيت سررشته دارند، مي‌توانند وظيفه مديريت برنامه‌ريزي شهري را بر عهده بگيرند. گرايش جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري تلاش مي‌كند تا با توجه به عوامل انساني و طبيعي موجود در هر شهر، براي مسائل جمعيتي، اقتصادي، زيست محيطي آن برنامه‌اي بينديشد تا مطابق اين برنامه مهندسين معمار، عمران ، سازه و تاسيسات ، بخشهاي مختلف شهر را طراحي كرده و يا مشكلات شهر را حل نمايند. در حقيقت يك متخصص جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري براي مشكلات فعلي و آينده شهر راه‌حلهاي مناسبي را پيدا مي‌كند. جغرافياي سياسي- نظامي بسياري از انسانها دوست دارند كه اراده خود را بر ديگران تحميل كنند و براي رسيدن به اين هدف از دو راه كمك مي‌گيرند، يكي سياست و ديگري جنگ. البته با يك نگاه به تاريخ متوجه مي‌شويم كه بشر بيشتر اوقات براي رسيدن به اين هدف، كوتاهترين راه يعني جنگ را انتخاب كرده و براي تامين امنيت، حفظ وطن و دفع دشمن به جنگ پرداخته است. اين همان چيزي است كه باعث پيدايش جغرافياي سياسي- نظامي شده است. چرا كه اين رشته از جغرافيا به بررسي نقش عوامل جغرافيايي در سرنوشت جنگ‌ها مي‌پردازد. عواملي مثل وضعيت ارتفاعات، آب و هوا و يا وضعيت كشورهاي همسايه كه مي‌تواند نقش بسزايي در سرنوشت يك جنگ و در نتيجه در وضعيت سياسي يك كشور داشته باشد. به همين دليل تمام سرداران بزرگ دنيا مثل ناپلئون و مائوتسه تونگ كه بعدها رهبران سياسي جهان شدند، موفقيت‌هاي خود را ناشي از درك جغرافياي نظامي دانسته‌اند و باز به همين دليل بزرگترين بخش پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) ، بخش مطالعات جغرافياي نظامي آن است و بالاخره براساس اصول جغرافياي نظامي بود كه عراق هنگام تجاوز به كشورمان، ابتدا مرزهاي محدب را اشغال كرد، چرا كه مرزهاي محدب نقش چشم كشور را دارند. كسي نمي‌تواند سياست را بدون ملاحظات جنگ و جنگ را بدون توجه به مفاهيم سياسي بررسي كند، چون جنگ به عنوان يك راهكار سياسي مي‌تواند وضعيت نظام يك كشور را پيش‌بيني كند. جغرافياي طبيعي جغرافياي طبيعي علمي است كه محيط طبيعي و تاثير عوامل و عناصر محيطي بر زندگي و فعاليت انسان را مطالعه مي‌كند. اين علم در مقطع كارشناسي داراي دو گرايش ژئومورفولوژي و آب و هواشناسي است.   كارتوگرافي كارتوگرافي هنر، علم و فن تهيه انواع نقشه‌براي استفاده در ساختار اقتصادي، فرهنگي ، دفاع ملي، روابط بين‌الملل، تعليم و تربيت، جهانگردي و موارد متنوع ديگر است. يعني يك جغرافيدان به ياري نقشه اطلاعات دقيقي درباره موقعيت‌ها و پراكندگي‌ها به دست مي‌آورد. نقشه در تمام گرايشهاي جغرافيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي آن كه علم جغرافيا، علم مطالعه پراكندگي‌ها و موقعيت‌ها است و نقشه وسيله‌اي براي بيان اطلاعات به دست آمده مي‌باشد. يعني يك جغرافيدان پديده‌هاي جغرافي را تبديل به علامت و سمبل كرده و سپس علامتهاي فوق را بر روي نقشه نشان مي‌دهد. حال با توجه به اين كه ما صدها نوع نقشه داريم، مشخص است كه تهيه يك نقشه نياز به مهارتي خاص دارد كه اين مهارت را دانشجوي رشته كارتوگرافي به دست مي‌آورد. در آغاز نقشه‌ها به صورت دستي تهيه مي‌شد اما امروزه با حضور تكنولوژي كامپيوتر ، نقشه‌ها به روش كامپيوتري تهيه مي‌شوند و دانشجويان اين گرايش نيز با نرم‌افزارهايي كه مخصوص ترسيم نقشه ، طراحي و كارهاي گرافيكي است، آشنا مي‌شوند. گفتني است كه با توجه به كاربردي بودن كارتوگرافي، اين شاخه تنها در مقطع كارشناسي ارائه مي‌شود. گرايشهاي مختلف جغرافيا در مقطع كارشناسي ارشد 1) جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 2) جغرافيا و برنامه ريزي شهري ? ناحيه اي 3) اقليم شناسي 4) هيدرولوژي 5) ژئومورفولوژي 6) برنامه ريزي توريسم 7) جغرافياي سياسي - نظامي رشته هاي مشابه و نزديك به اين رشته زمين شناسي ، علوم سياسي ، جامعه شناسي و علوم اجتماعي آينده شغلي و بازار كار فارغ التحصيل جغرافيا مي‌تواند به عنوان محقق در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، سازمان محيط زيست، شهرداري ها و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، مسكن و شهرسازي، كشور، جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن، دفاع و نفت مشغول به كار شود، همچنين مي تواند در بخش بازاريابي كارخانجات كشور فعاليت بكند. به عبارت ديگر در اكثر كشورهاي جهان افرادي كه در صنعت توريست كار مي كنند فارغ التحصيل جغرافياي شهري هستند. فارغ التحصيلان جغرافياي نظامي مي توانند به راحتي جذب سازمان هاي انتظامي و سياسي شوند. دروس اصلي و اختصاصی رشته جغرافيا دروس اصلي جغرافياي انساني مشترک در دو گرايش جغرافياي شهري و روستايي جغرافياي جمعيت ايرانجغرافياي روستائي ايران جغرافياي شهري ايرانجغرافياي اقتصادي ايران 1 : کشاورزي جغرافياي اقتصادي ايران 2 : صنعت ، حمل و نقل انرژياصول علم اقتصاد نظريه هاي اقتصاد و اقتصاد توسعهمتون جغرافياي انساني به زبان خارجي 1و 2 نقشه ها و نمودارهاي موضوعي در جغرافياي انسانيويژگيهاي جغرافيايي انساني مناطق خشک ايران جغرافيا و صنعت توريسم ويژگيهاي جغرافيائي کشورهاي توسعه يافته ويژگيهاي جغرافيائي کشورهاي اسلاميويژگيهاي جغرافيائي آسياي ميانه جغرافياي تاريخي ( با تاکيد بر ايران )جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري و روستائي کاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري و روستائي     دروس اختصاصي گرايش جغرافيايي روستايي اصول و روشهاي برنامه ريزي روستائيروابط متقابل شهر و روستا با تاکيد بر ايران اقتصاد روستائيبرنامه ريزي روستائي در ايران کارگاه برنامه ريزي روستائيپايان نامه     دروس اختصاصي گرايش جغرافياي شهري اقتصاد شهريشهرها و شهرک هاي جديد روايط متقابل شهر و روستا با تاکيد بر ايران اصول و روشهاي برنامه ريزي شهري برنامه ريزي شهري در ايران کارگاه برنامه ريزي شهري و منطقه اي پايان نامه    
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17458 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17460 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10014 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10033 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا با آزمون هردو 50
10039 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا با آزمون هردو 50
10090 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون هردو 60
10092 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون هردو 10
10103 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون هردو 90
10111 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون هردو 30
10130 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون هردو 60
10138 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون هردو 40
10152 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا با آزمون هردو 60
10180 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون هردو 25
10184 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون هردو 5
10186 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا با آزمون هردو 120
10195 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا با آزمون هردو 55
10208 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز جغرافیا با آزمون هردو 70
10215 روزانه دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا با آزمون هردو 60
10217 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا با آزمون هردو 20
10220 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا با آزمون هردو 75
10234 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون هردو 40
10239 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون هردو 15
10244 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10246 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا با آزمون هردو 150
10263 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا با آزمون هردو 50
10266 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا با آزمون هردو 25
10272 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون هردو 100
10284 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون هردو 50
10315 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا با آزمون هردو 25
10324 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا با آزمون هردو 15
10334 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا با آزمون هردو 40
10343 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا با آزمون هردو 35
10356 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا با آزمون هردو 10
10377 روزانه دانشگاه شیراز فارس جغرافیا با آزمون هردو 30
10424 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا با آزمون هردو 45
10436 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا با آزمون هردو 45
10471 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جغرافیا با آزمون هردو 90
10479 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی جغرافیا با آزمون زن 80
10484 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون هردو 40
10489 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون هردو 10
10505 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا با آزمون هردو 60
10515 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا با آزمون هردو 40
10523 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا با آزمون هردو 40
10527 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
10529 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا با آزمون هردو 40
10540 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا با آزمون هردو 40
10556 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا با آزمون هردو 80
10564 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون هردو 40
10566 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا با آزمون هردو 5
10597 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون هردو 25
10601 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون هردو 5
27609 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا با آزمون هردو 35
27616 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا با آزمون هردو 10
10620 روزانه دانشگاه یزد یزد جغرافیا با آزمون هردو 80
10642 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12833 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17403 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سیه چشمه آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد فرخ شهر چهارمحال وبختیاری جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد باشت کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر جاسک هرمزگان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد شربیان آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
19911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد نیک شهر سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین کرمانشاه جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر لنگه هرمزگان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50