دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه اردکان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1اين دانشگاه فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي باشد. 2) اسكان خواهران دانشجو صرفا در خوابگاه هاي خودگردان صورت خواهد گرفت. 3) هر چند اين دانشگاه براي اسكان برادران دانشجو محدويت خوابگاهي دارد، ليكن تلاش خواهد نمود تا درصدي از دانشجويان را در خوابگاه خودگران اسكان دهد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10024 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون هردو 25
10025 روزانه دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 25
10026 روزانه دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 25
10030 روزانه دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده با آزمون زن 25 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
22562 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 15
22564 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 15
22565 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
10027 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون هردو 5
10028 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 5
10029 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 5
10031 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده با آزمون زن 5 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
22566 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 2
22567 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 2
22568 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
22569 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 18
22571 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 6
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12863 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اردکان