کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15550 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 15551 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - با آزمون 15552 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18849 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 15553 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15554 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15555 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15556 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15557 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15558 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15559 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15560 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18850 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18851 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم ورزشی زن - مرد 60