کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19605 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 16391 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16392 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16393 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روابط عمومی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16394 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روزنامه نگاری زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16395 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16396 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19606 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19608 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19609 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30