کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16468 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16469 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16470 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16471 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16472 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16473 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50