کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19821 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16593 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16594 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16595 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16596 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50