کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16598 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16599 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16600 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19827 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حسابداری زن - مرد 30