کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 20187 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17041 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17042 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17043 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17044 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50