دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در مجتمع آموزش عالی گناباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10634 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون هردو 50
10635 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق با آزمون هردو 30
10636 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زبان شناسی با آزمون هردو 40
23098 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 22
23099 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 27
10637 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون هردو 4
10638 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق با آزمون هردو 2
10639 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زبان شناسی با آزمون هردو 4
23101 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
23102 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2