دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان مرکزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26348 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 36
26381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48
26385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48
26524 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26526 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26527 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27121 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی با آزمون مرد 42 -
27257 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اسد اباد محل خدمت اسداباد
27258 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی سردرود رزن قروه جزین محل خدمت رزن
27259 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ گل تپه محل خدمت کبودراهنگ
27260 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ملایر سامن جوکار محل خدمت ملایر
27261 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان قلقلرود محل خدمت تویسرکان
27262 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ازنا بروجرد الیگودرز درود محل خدمت بروجرد اشترینان الیگودرز ازنا ززوم اهرو سیلاخور دورود
27263 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اراک اشتیان محل خدمت اشتیان
27264 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی تفرش اراک محل خدمت تفرش
27265 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اراک خنداب محل خدمت خنداب
27266 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ساوه زرندیه نوبران محل خدمت ساوه
27267 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اراک شازند سربند محل خدمت شازند
27268 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی اراک فراهان محل خدمت فراهان
27269 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ساوه زرندیه نوبران محل خدمت نوبران
27270 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ایذه باغملک هفتکل اندیکا لالی مسجدسلیمان محل خدمت ایذه باغملک صیدون دهدز هفتکل مسجدسلیمان لالی اندیکا عشایری خوزستان
27271 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی کارون اهواز باوی حمیدیه محل خدمت اهواز کارون باوی حمیدیه
27272 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 رامهرمز رامشیر بهبهان اغاجاری امیدیه هندیجان زیدون ماهشهر بندر امام خمینی مخصوص داوطلبان بومی اغاجاری رامهرمز رامشیر بهبه ان امیدیه هن دیجان بندرماهش هر مح ل خ دمت
27273 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ابادان دشت ازادگان هویزه خرمشهر شادگان محل خدمت دشت ازادگان بس تان هویزه ابادان خرمشهر اروندکنار شادگان
27274 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی زنجان ایجرود ماهنشان محل خدمت انگوران
27275 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی زنجان ایجرود ماهنشان محل خدمت ایجرود
27276 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی خدابنده سلطانیه ابهر خرمدره محل خدمت خدابنده
27277 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی زنجان ایجرود ماهنشان محل خدمت زنجانرود
27278 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی طارم محل خدمت طارم
27279 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی زنجان ایجرود ماهنشان محل خدمت ماهنشان
27280 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی مهران محل خدمت مهران
27281 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی ایلام محل خدمت چوار
27282 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی سیروان محل خدمت شیروان
27283 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی چرداول محل خدمت چرداول
27284 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اراک مرکزی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 0 مخصوص داوطلبان بومی چرداول محل خدمت هلیلان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10015 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ با آزمون هردو 45
10016 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 50
10017 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 60
10018 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی با آزمون هردو 40
10019 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 55
22557 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون هردو 24
22558 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 21
10020 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ با آزمون هردو 10
10021 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 8
10022 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی با آزمون هردو 5
10023 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 5
22560 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 2
22561 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
22872 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
22873 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16445 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، خنداب/محل خدمت خنداب
16448 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت آشتیان
16452 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت تفرش
16453 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 16 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی استانی/محل خدمت ساوه
16458 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت فراهان
16459 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی کمیجان، اراک/محل خدمت کمیجان
16468 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت آشتیان
16469 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت تفرش
16470 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، خنداب/محل خدمت خنداب
16471 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 24 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی استانی/محل خدمت ساوه
16472 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت فراهان
16479 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی کمیجان، اراک/محل خدمت کمیجان
16495 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت محلات
16496 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
16497 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت دلیجان
16506 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت محلات
16507 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت دلیجان
16508 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
16532 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت نوبران
16533 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت زرندیه
16538 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت نوبران
16539 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت زرندیه
16550 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
16558 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت سربند
16559 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت سربند
16560 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25755 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل ساوه) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25756 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل ساوه) مرکزی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری با آزمون هردو 36
26018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 36
26019 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26020 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26021 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26022 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26063 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17419 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17420 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی کاردانی علمی - کاربردی حقوق قضایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26118 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26119 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26120 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی حسابداری با آزمون هردو 30
25328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 30
25330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
25331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
20958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30