دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دسته مناطق محروم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12823 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12824 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12825 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مطالعات خانواده با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
12855 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12856 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه ارومیه
12858 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه ارومیه
12826 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه شیراز
12859 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12860 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12861 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12862 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12827 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد
12863 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اردکان
12864 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه شهرکرد
12865 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری نیمه متمرکز - دانشگاه شهرکرد
12866 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 5 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم
12867 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 7 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12828 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12868 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12869 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12870 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12829 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12871 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12872 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان - سنندج
12873 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
12874 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان انتقـال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
12875 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12877 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12878 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12879 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12880 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12830 روزانه دانشگاه یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه یزد
12831 روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه یزد
12832 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه یزد
12882 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه هنر اصفهان
12883 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهید چمران - اهواز
12884 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
12833 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12885 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه شیراز
12887 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
12888 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس