دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشکده علوم پزشکی تبریز دانشگاه تبریز از اول مهرماه سال 1326 با دو دانشکده پزشکی و ادبیات رسما کار خود را آغاز کرد و سپس دانشکده‌های دیگر به آن اضافه شدند. دانشگاه علوم پزشکی تبریز به استناد مصوبه 9/5/1364 مجلس شورای اسلامی از دانشگاه تبریز منفک و از سال 1365 به عنوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مستقلا به فعالیت آموزشی، پژوهشی و درمانی خود ادامه داد.       از تاریخ 10/12/1372 مطابق مصوبه شورای عالی اداری وزارت متبوع همگام با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها ادغام شد و تا کنون نیز تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز فعالیت نموده است.       این دانشگاه یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی و درمانی کشور بوده، با ایجاد دوره‌های جدید در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای، phD دکتری تخصصی و فوق تخصصی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیت نیروی انسانی کشور قدم‌های مؤثری برداشته است.       دانشکده‌های تحت پوشش: پزشکی، داندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی، بهداشت و تغذیه، پیراپزشکی، توانبخشی، پرستاری و مامایی مراغه رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات فوق تخصصخون و سرطان بالغینپزشکی1367- فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی1367- فوق تخصصجراحی قفسه صدریپزشکی1367- دکتری تخصصیکودکانپزشکی1365- دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی1365- دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی1365- دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1365- دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی1365- دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی1365- دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی1365- دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی1365- دکتری تخصصیروانپزشکیپزشکی1365- دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی1365- دکتری تخصصیپوستپزشکی1365- دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی1365- دکتری تخصصیبیماری‌های عفونیپزشکی1365- دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی1365- دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی1368- دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی1371- دکتری تخصصیپزشکی فیزیکی و توانبخشیپزشکی1372- دکتری تخصصیداخلیپزشکی1373- دکتری تخصصیاندودنتیکسداندانپزشکی1379- دکتری تخصصیپریودنتیکسداندانپزشکی1379- دکتری تخصصیارتودنتیکسداندانپزشکی1381- دکتری تخصصیداندانپزشکی ترمیمیداندانپزشکی1381- دکتری تخصصیجراحی فک و دهان و صورتداندانپزشکی1379- دکتری تخصصیفارماسیوتیکسداروسازی1372- Ph.D.بافت‌شناسی پزشکیپزشکی1376- Ph.D.بیوشیمیپزشکی1378عدم پذیرش از 81 Ph.D.فیزیولوژیپزشکی1378عدم پذیرش از 81 Ph.D.فارماکوگنوزیداروسازی1369- Ph.D.فارماکولوژیداروسازی1377- Ph.D.پرستاریپرستاری و مامایی1373عدم پذیرش از 81 Ph.D.علوم تغذیهبهداشت و تغذیه1374- دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1326- دکتری حرفه‌ایداندانپزشکیداندانپزشکی1366- دکتری حرفه‌ایداروسازیداروسازی1328- کارشناسی ارشدآموزش پرستاریپرستاری و مامایی1369- کارشناسی ارشدماماییپرستاری و مامایی1370- کارشناسی ارشدعلوم تغذیهبهداشت و تغذیه1370- کارشناسی ارشدبافت‌شناسیپزشکی1369عدم پذیرش از 81 کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی1370عدم پذیرش از 81 کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی1373عدم پذیرش از 81 کارشناسی ارشدمیکروبیولوژیپزشکی1374عدم پذیرش از 81 کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی1379عدم پذیرش از 81 کارشناسیماماییپرستاری و مامایی1366- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1365- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی مراغه1370- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی اهر1370عدم پذیرش از 79 کارشناسیعلوم تغذیهبهداشت و تغذیه1366- کارشناسیکتابداری در شاخه پزشکیپیراپزشکی1374- کارشناسیفیزیوتراپیتوانبخشی1372- کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت و تغذیه1373- کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1373- کارشناسی ناپیوستهتکنولوژی رادیولوژیپیراپزشکی1373- کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی1366- کاردانیفوریت‌های پزشکیپرستاری و مامایی1381- کاردانیبهداشت محیطبهداشت و تغذیه1365- کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت و تغذیه1366- کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت و تغذیه1366- کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1365- کاردانیتکنولوژی رادیولوژیپیراپزشکی1366- کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی1366- کاردانیهوشبریپیراپزشکی1365-   مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی: نام مرکز تحقیقاتینوعسال تأسیسنام دانشکده مربوطه کاربرد داروییمصوب1377پزشکی سل و بیماری‌های ریویمصوب1376پزشکی مدیریت خدمات بهداشتیمصوب-دانشگاه قلب و عروقغیر مصوب1375پزشکی نازایی IVFغیر مصوب1372پزشکی دانشجوییدانشجویی1372پزشکی     دانشکده پزشکی تبریز:       در زمان حکومت 80 ساله حکومت ایلخانان مغول (656 تا 736 هجری قمری) بزرگ‌ترین مرکز بین‌المللی پزشکی دارالشفاء ربع رشیدی شامل دانشکده طب و بیمارستان وابسته بوده و ریاست آن را محمدبن‌الفیلی ملقب به جالینوس زمان بر عهده داشته است. این مرکز علاوه بر درمان به کارهای آموزش شبانه‌روزی نیز می‌پرداخته است. این مرکز شامل بیمارستان، داروخانه، بیت‌الکتاب (کتابخانه) با بیش از 60000 جلد کتاب در زمینه‌های مختلف بوده است. در تاریخ آبان 1326 احکام وزارنی به عنوان آقای دکتر بیانی و حبیبی و آقای معلمی و اعضای اداری صادر گردید و طی آن دانشکده ادبیات و دانشکده پزشکی رسماً کار خود را شروع کردند. سپس این دانشکده با سایر دانشگاه ها و مؤسسات فرهنگی ممالک خارجی فرانسه، آمریکا، انگلیس، سوئیس، مصر، ترکیه و افغانستان ارتباط برقرار نمود. در سال 1946 میلادی (54 سال پیش) دانشکده پزشکی به صورت امروزی به عنوان یکی از دانشکده‌های قدیمی ایران در مرکز شهر تبریز در یک ساختمان قدیمی با یک کلاس و آزمایشگاه تأسیس شد در سال 1960 میلادی ساختمان اصلی دانشکده پزشکی با بیمارستان مربوطه ساخته و شروع به کار کرد و در مهر ماه سال 1379  هجری شمسی به ساختمان جدید فعلی آن منتقل گردیده است. تعداد اعصای هیات علمی:  خانمآقا استاد-17 دانشیار740 استادیار62150 مربی928     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:  علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی دختر14784337 پسر18664392     بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1امام خمینی(ره)
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11136 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 66
11137 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 76
11138 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون هردو 24
11139 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون هردو 24
11140 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون هردو 40
11141 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون هردو 29
11142 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11143 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون هردو 60
11144 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون هردو 58
11145 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 40
11146 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی با آزمون هردو 11
11147 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20
11148 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 19
11149 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه با آزمون هردو 25
11150 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 20
11151 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11152 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی با آزمون هردو 23
11153 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی با آزمون هردو 20
11154 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی با آزمون هردو 17
11155 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی با آزمون زن 29
11156 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 25
11157 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11158 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11159 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری با آزمون هردو 25
11160 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11161 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 21 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11162 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون هردو 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11163 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون هردو 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11164 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12508 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12509 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12510 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12501 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12502 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12503 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12504 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12505 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12506 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12507 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز