کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی مرتع و آبخیزداری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی مهندسی مرتع و آبخیزداری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 10025 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اردکان یزد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10028 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اردکان یزد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10042 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10071 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10076 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10103 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10110 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10171 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10174 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10197 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10219 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10229 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10280 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10285 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10305 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10320 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10359 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10362 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10398 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10400 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 1
تجربی - با آزمون 10469 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10471 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10482 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10491 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10496 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10527 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مرتع و آبخیزداری مرد 8
تجربی - صرفا سوابق 10528 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن 12
تجربی - صرفا سوابق 10541 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10550 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10565 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10590 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10608 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 6
تجربی - صرفا سوابق 10614 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فسا فارس مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10615 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فسا فارس مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10638 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10646 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10679 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10681 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10697 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10701 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10733 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10741 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10775 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10783 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10804 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10808 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10824 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10828 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10836 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یزد یزد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10851 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10855 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10869 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10880 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - مناطق محروم 13423 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 1