کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - نیمه متمرکز 21685 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21686 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21687 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21688 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21689 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21690 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21691 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 20
تجربی - نیمه متمرکز 21692 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15
تجربی - نیمه متمرکز 21693 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماریها مرد 15