دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه اراک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه اراک دانشگاه اراک دانشگاه اراک 1) اين دانشگاه به علت محدوديت هاي موجود، هيچگونه تعهدي جهت واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و شبانه ندارد اما به تعداد محدود دانشجويان روزانه با اولويت اسكان داده مي شوند و دانشجويان شبانه مي توانند از خوابگاه خصوصي با پرداخت هزينه استفاده كنند 2) نشاني: اراك، خيابان شهيد بهشتي، جنب پارك اميركبير.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10019 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 90
10020 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10021 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک با آزمون هردو 50
10022 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 50
10023 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی برق با آزمون هردو 50
10024 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 30
10025 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی با آزمون هردو 50
10026 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع با آزمون هردو 40
10027 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون هردو 50
10028 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
10029 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
10030 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10031 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 50
22557 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22558 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 4
22559 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون هردو 12
10032 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک با آزمون هردو 10
10033 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 10
10034 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
10035 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
10036 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10037 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
10038 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
22560 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 1
22561 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27121 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -