دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه بزرگمهر قاینات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10135 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون هردو 60
10136 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
10137 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
22613 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون هردو 6
10138 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10139 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
10140 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
22614 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون هردو 1
10141 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10142 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10143 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10144 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10145 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10146 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10