کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10252 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 36 امكان انتقال دانشجويان از دانشكده فني مهندسي ميانه به دانشگاه تبريز وجود ندارد. 
ریاضی - با آزمون 10253 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 36
ریاضی - با آزمون 10254 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی خط و ابنیه زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10255 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10256 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10257 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10258 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 20
ریاضی - صرفا سوابق 10259 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی خط و ابنیه زن - مرد 20