دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه جهرم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) ارائه ي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه بصورت خودگردان مي باشد. 2) نشاني: جهرم، بلوار سپاه. كدپستي: 7413766171 صندوق پستي : 7413511 تلفن: 54344445 نمابر : 54344446-071
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10333 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10334 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی برق با آزمون هردو 45
10335 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 45
10336 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
10337 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10338 روزانه دانشگاه جهرم فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10339 روزانه دانشگاه جهرم فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10340 روزانه دانشگاه جهرم فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12791 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه جهرم
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27133 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -