دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه زنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه زنجان در پی ارزوی دیرینه‌ی اهالی استان زنجان مبنی بر تأسیس یکی از مؤسسات آموزش عالی کشور در زنجان، به منظور ادامه‌ی تحصیل جوانان آن در زادگاه خود و نیز موقعیت ممتاز طبیعی و دارا بودن اراضی حاصل‌خیز و مراتع سبز و خرم، سرانجام با همت جمعی از دانش‌دوستان محلی، شورای گسترش آموزش عالی در سال 1351 کار مطالعه و بررسی لازم درباره‌ی امکان تشکیل مؤسسه‌ی آموزش عالی در زنجان را به دانشکده ی کشوارزی و دامپروری ارومیه (رضاییه‌ی سابق) محول کرد.       دانشکده‌ی مذکور نیز تأسیس مدرسه‌ی عالی کشاورزی و دامپروری را برای زنجان مناسب و مستعد اعلام کرد. در نتیجه شورای گسترش آموزش عالی در جلسه‌ی 97 مورخ 15/5/1353 تأسیس مدرسه‌ی عالی کشاورزی و دامپروری در رشته‌های مدیریت کشاورزی و مدیریت دامپروری را در سطح کارشناسی در شهر زنجان تصویب کرد. به دنبال آن در 14 اسفند‌ماه سال 1353 اولین جسه‌ی هیئت امنای مدرسه‌ی عالی زنجان تشکیل و مقرر گردید که از اول مهر‌ماه سال 1354 فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 72 دانشجو از طریق کنکور سراسری در دو رشته ی مدیریت کشاورزی و مدیریت دامپروری آغاز کند. کار آموزشی دانشگاه زنجان رسماً از سال 1354 آغاز شد.       در آذرماه همان سال با تصویب هیئت دولت، زمینی به مساحت 400 هکتار برای انجام فعالیت‌های آموزشی و کارهای عمرانی و فیزیکی از طریق سرجنگلداری استان در اختیار قرار گرفت.       مدرسه‌ی عالی کشاورزی و دامپروری زنجان در مورخ 2/12/1355 از سوی شورای گسترش آموزش عالی به دانشکده‌ی کشاورزی زنجان با دو رشته‌ی کشاورزی و دامپروری در سطح کارشناسی تغییر نام پیدا کرد. ستاد انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ی 25/5/1361 در خصوص تغییر نظام آموزش عالی کشاورزی، دانشکده ی زنجان به آموزشکده‌ی کشاورزی استان زنجان تبدیل گردد. ولی بر اثر تلاش عده‌ای از مسئولین استان و دانشگاهیان و با توجه به داشتن امکانات خوب موجود، موضوع تغییر نام آن مجدداً در جلسه ی مورخ 11/3/1364 شورای بازگشایی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مطرح گردید و به دانشکده‌ی کشاورزی زنجان تغییر نام پیدا کرد.       با توجه به موافقت مورخ 5/2/1366 شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر پذیرش دانشجو در آموزشکده‌ی فنی زنجان، شورای مذکور با تبدیل دانشکده‌ی کشاورزی زنجان به مجتمع آموزش عالی زنجان (شامل آموزشکده‌ی فنی و دانشکده‌ی کشاورزی) در تاریخ 19/2/1366 نیز موافقت نمود.       متعاقباً با تأسیس دانشکده‌ی علوم در سال 1369 و دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی در سال 1370 از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی سرانجام در تاریخ 15/11/1370 با تبدیل وضعیت مجتمع آموزش عالی زنجان به دانشگاه زنجان موافقت گردید.       ****************** رشته‌ی تحصیلی دانشگاه زنجان   ردیفنام دانشکده و رشته‌ی تحصیلیسال تأسیسدرجه‌ی تحصیلی 1دانشکده‌ی کشاورزی       1- زراعت و اصلاح نباتات       2- علوم دامی       3- علوم دامی کارشناسی ارشد (اصلاح دام)       4- علوم دامی کارشناسی ارشد (تغذیه‌ی دام)       5- ترویج و آموزش کشاورزی       6- باغبانی       7- گیاه‌پزشکی       8- خاک‌شناسی       9- پرور ش زنبور عسل 1354 1354 1376 1376 1371 1373 1376 1378 1381 کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی کارشناسی کارشناسی کاردانی 2دانشکده‌ی مهندسی       1- عمران       2- عمران       3- معماری       4- معماری       5- برق (الکترونیک)       6- برق (قدرت)       7- برق (قدرت)       8- مکانیک       9- مکانیک       10- کامپیوتر (نرم‌افزار)       11- نقشه‌برداری       12- نقشه‌برداری 1373 1380 1372 1381 1374 1374 1381 1374 1381 1375 1378 1381 کارشناسی کارشناسی ارشد کاردانی کارشناسی کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد کاردانی کارشناسی کاردانی کاردانی کارشناسی 3دانشکده‌ی علوم       1- شیمی محض       2- شیمی کاربردی       3- شیمی کارشناسی اردش (گرایش آلی)       4- شیمی کارشناسی (گرایش معدنی)       5- شیمی کارشناسی (گرایش تجزیه)       6- شیمی کارشناسی گرایش فیزیک)       7- شیمی (گرایش معدنی)       8- فیزیک محض       9- فیزیک جامد       10- دبیری فیزیک       11- فیزیک کارشناسی ارشد       12- ریاضی محض       13- ریاضی کاربردی       14- ریاضی کارشناسی ارشد       15- زمین‌شناسی       16- زیست‌شناسی 1369 1381 1373 1373 1373 1380 1373 1379 1370 1379 1372 1379 1379 1372 1380 کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی 4دانشکده‌ی علوم انسانی       1- زبان و ادبیات فارسی       2- ادبیات فارسی       3- الهیات محض       4- فلسفه و حکمت اسلامی       5- جغرافیای انسانی- اقتصادی (شهری)       6- جغرافیای انسانی- اقتصادی (روستایی)       7- جغرافیای طبیعی       8- جغرافیا (برنامه‌ریزی شهری)       9- تربیت بدنی       10- حسابداری 1372 1381 1373 1378 1371 1371 1381 1378 1380   کارشناسی کارشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی کارشناسی کارشناسی کارشناسی ارشد کاردانی کاردانی       اطلاعات کلی دانشگاه زنجان   سال تأسیس1353 سال تبدیل به دانشگاه1354 تعداد دانشکده‌های موجود4  دانشکده‌ی علوم انسانی دانشکده‌ی فنی و مهندسی دانشکده‌ی کشاورزی دانشکده‌ی علوم تعداد مراکز تحقیقاتیپژوهشکده‌ی کشاورزی آموزشکده‌ی وابستهندارد مرکز کارآفرینیدارد تعداد گروه‌های فعال در طرح ارزیابی درونی22 انجمن دانش‌آموختگانندارد     تعداد مقالات علمی دانشگاه زنجان در سال 1382   مقالات علمی1382 مجلات معتبر داخلی15 مجلات معتبر خارجی34 طرح‌های تحقیقاتی20 جمع69     تعداد کارکنان دانشگاه زنجان در سال 1383   تحصیلاتکارکنان رسمیکارکنان پیمانیجمع زیر دیپلم44751 دیپلم431558 فوق دیپلم12416 لیسانس671582 فوق لیسانس909 جمع17541216   1) دانشجويان پذيرفته شده داراي رتبه پنج درصد اول ورودي در رشته امتحاني (در كشور و بدون احتساب سهميه ها) در سال اول تحصيلي از خوابگاه هاي دولتي رايگان استفاده خواهند نمود. شرايط خوابگاه دانشجويي: 1- با توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگذاري خوابگاه هاي دولتي، امكان واگذاري خوابگاه در صورت وجود ظرفيت خالي براي دانشجويان روزانه از نيمه دوم دوران تحصيل (نيمسال دوم به بعد) ميسر خواهد بود و در نيمه اول دوران تحصيلي دانشجويان صرفا مي توانند در خوابگاه هاي خودگردان صورت تمايل مي توانند در كل مدت زمان تحصيل خود از خوابگا ههاي خودگردان بخش خصوصي با هزينه شخصي استفاده نمايند. 3- جهت كسب اطلاعات بيشتر و همچنين ميزان اجاره بهاي هر ترم خوابگاه هاي خصوصي خودگردان به نشاني http://www.znu.ac.ir/stu_vp/index.htm#pg=khabgah/ejareh_fa مراجعه نمايند. 2) دانشجويان ورودي بهمن دوره نوبت دوم رشته مهندسي برق در گرايش قدرت پذيرش خواهند شد. 3) دانشجويان ورودي مهر دوره روزانه رشته رياضيات و كاربردها با زمينه علوم كامپيوتر پذيرش خواهند شد. 4) دانشجويان ورودي بهمن دوره روزانه رشته رياضيات و كاربريها با زمينه رياضيات صنعتي پذيرش خواهند شد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10473 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
10474 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10475 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10476 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک با آزمون هردو 45
10477 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون هردو 110
10478 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10479 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
10480 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون هردو 35
10481 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
10482 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معدن با آزمون هردو 70
10483 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری با آزمون هردو 35
10484 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 75
10485 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 35
10486 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 25
22711 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 3
22712 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون هردو 9
22713 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
22714 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
22715 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری با آزمون هردو 3
10487 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10488 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 5
10489 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک با آزمون هردو 45
10490 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون هردو 35
10491 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10492 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون هردو 35
10493 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 35
10494 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 25
22716 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 4
22717 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون هردو 1
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27140 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -