دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه غیرانتفاعی چابهار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اعتقاد و پايبندي به اسلام و التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2) دانشگاه با توجه به داشتن امكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت و استاندارد در محدوده دانشگاه در قبال اخذ شهريه نسبت به تامين خوابگاه براي دختران و پسران به صورت مستقل اقدام خواهد نمود. 3) داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها 19 و يا بيشتر باشد (معدل اعلام شده داوطلب به سازمان سنجش) و رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرداخت شهريه ثابت اولين نيمسال معاف خواهند بود داوطلبان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال (شامل دو نيمسال تحصيلي) به ترتيب از 100و75و50 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهندبود . 5) داوطلباني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند ، از دريافت جايزه وي ژه برخوردار خواهند شد. 6) داوطلباني ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيو هنامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين المللي چابهار از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 7) داوطلبان بومي استان كه معدل كتبي ديپلم آنها 18 و یا بیشتر باشد از پرداخت 50% از شهریه نيمسال اول معاف خواهند شد. 8) داوطلباني كه مدال المپياد در رشته تحصيلي خود را در سطح ملي و بين المللي كسب نموداند از پرداخت شهريه آموزشي و خوابگاه در نيمسال اول معاف خواهند شد. 9) براي داوطلبان ايراني رتبه الف خارج از كشور18 به بالا ايران س از انتخاب اين دانشگاه از تخفيفات ويژه در شهريه آموزشي و خوابگاهي در نيمسال اول بهره مند خواهند شد . 10 ) اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريبه دانش آموختگان. 11 ) نشاني: سيستان و بلوچستان، چابهار، منطقه آزاد تجاري، صنعتي، تراس بهشت. كدپستي:9971773711 تلفن: 35314303-31292313 تلفكس: 35314310-054
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17367 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17368 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17369 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17370 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25667 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25668 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25669 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25670 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6