دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه فسا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) در اين دانشگاه خوابگاه هاي دانشجويي به صورت خودگردان و به تعداد محدود ارائه مي شوند. 2) نشاني: فسا، بلوار معلم
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11058 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون هردو 30
11059 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11060 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون هردو 20
11061 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون هردو 20
11062 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
11063 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
11064 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون هردو 10
11065 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 5
11066 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون هردو 10
11067 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون هردو 10
11068 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
11069 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
11070 روزانه دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11071 روزانه دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11072 روزانه دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11073 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11074 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11075 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12762 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه فسا