دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه ملایر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين دانشگاه در قبال ارائه خوابگاه دولتي هيچگونه تعهدي ندارد. 2) جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نماييد. 3) نشاني: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراك. كدپستي6571995863 تلفن دفتر معاونت آموزشي:32355424 اداره آموزش: 33339981-081
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11286 روزانه دانشگاه ملایر همدان آمار و کاربردها با آزمون هردو 70
11287 روزانه دانشگاه ملایر همدان فیزیک با آزمون هردو 80
11288 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق با آزمون هردو 60
11289 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
11290 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
11291 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11292 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن با آزمون هردو 45
11293 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی معماری با آزمون هردو 50
11294 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
11295 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 80
23018 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 4
23019 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
11296 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق با آزمون هردو 10
11297 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
11298 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن با آزمون هردو 15
11299 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
11300 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 20
23020 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 5
11301 روزانه دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
11302 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11303 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40