دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه نیشابور

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي باشد. 2) نشاني: نيشابور، انتهاي بلوار جانبازان، انتهاي بلوار اديب. تلفن: 43305000-051
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11319 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 45
11320 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 15
11321 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11322 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11323 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
11324 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11325 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11326 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15