کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 16298 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 20548 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20549 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20550 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان روانشناسی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20551 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20552 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20553 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم ورزشی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20554 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20555 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20556 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 5