کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - صرفا سوابق 15918 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15919 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15920 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 19870 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19871 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19872 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19873 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت دولتی زن - مرد 5