کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11126 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع زن 60
ریاضی - با آزمون 11127 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن 60
ریاضی - با آزمون 17988 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 11128 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها زن 45
ریاضی - صرفا سوابق 11129 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها زن 45
ریاضی - صرفا سوابق 11130 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر زن 45
ریاضی - صرفا سوابق 11131 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم مهندسی زن 45