دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته علوم اقتصادی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
علوم اقتصادی ماهیّت و تعریف در دانشگاه اقتصاد را اينگونه تعريف مي‌كنند: علم تخصيص منابع محدود براي نيازهاي نامحدود. بطور كلي بحث در اين علم بر سر آن است كه نحوه تخصيص بهينه اين منابع چگونه است. در يك تعريف كلي‌تر اينگونه مي‌توانيم بگوييم كه علم اقتصاد مطالعه علمي جنبه‌هاي گوناگون رفتار اقتصادي انسان است. به اين خاطر علم اقتصاد جزو علوم اجتماعي محسوب مي‌شود ، درست نظير جامعه‌شناسي ، علم سياست يا روان‌شناسي، علم را معمولا بخش نظام‌يافته‌ (روشمند) شناخت بشري مي‌دانند اما تعريف علم بسي فراتر از اين است. در اين معنا علم به دنبال به دست دادن يك تبيين معقول و منطقي از روابط و پيوندهاي ميان پديده‌هاي مشاهده‌پذير و همچنين استخراج قوانين فراشمول براي پيش‌بيني رويدادهايي است كه تحت شرايط معين رخ مي‌دهند. به طور خلاصه سروكار علم با تبيين، استخراج قانون فراشمول و پيش‌بيني رويدادها است. علم اقتصاد از جنبه‌هاي مختلفي قابل بررسي است. آنچه باعث شده است اين علم جزو علوم انساني بيايد، سروكار داشتن با رفتار اقتصادي انسان‌هاست، اين خود باعث پيوند اقتصاد با فلسفه مي‌شود كه جنبه نظري اقتصاد است. اما آنچه باعث پيوند اين علم با رياضي و آمار شده است، جنبه كاربردي اقتصاد است كه بسيار وسيع‌تر از جنبه نظري آن است. ويژگي‌ديگر علوم اجتماعي و به تبع آن علم اقتصاد اين است كه پيش‌بيني در اين علوم با يك مشكل اساسي روبه‌روست: دانشمندان علوم اجتماعي و اقتصاددان‌ها به ندرت مي‌توانند براي بررسي پديده‌هاي مشاهده پذير از آزمايش استفاده كنند، در حالي كه دانشمندان علوم تجربي با اين مشكل به طور جدي روبه‌رو نيستند. در علوم تجربي آزمايش در آزمايشگاه انجام مي‌شود و با تمهيداتي مي‌توان اين محيط مصنوعي را تحت كنترل درآورد و واكنش‌هاي يك پديده خاص را در برابر يك متغير مشخص بررسي كرد. اما در علوم اجتماعي و علم اقتصاد عوامل ديگري نيز وجود دارند كه تقريبا خارج از كنترل است و مي‌توانند نتيجه بررسي را تغيير دهند. كاستي‌ها و محدوديت‌هاي علوم اجتماعي و علم اقتصاد به ويژه در زمينه بهره‌گيري از روش آزمايش موجب شده دانشمندان علوم اجتماعي و اقتصاددانان به استفاده از روش‌ها و تكنيك‌هاي آماري پيشرفته رغبت نشان دهند. نه تنها آمار، رياضي هم به اقتصاددانان در زمينه شناخت بهتر پديده‌ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي كمك مي‌كند. آمار ركن اساسي علوم اجتماعي ، علم اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي - اجتماعي است. با استفاده از روش‌ها و تكنيك‌هاي آماري پيشرفته مي‌توان مبنايي رياضي و كمي براي تبيين، تشخيص و صورت بندي مسائل اقتصادي- اجتماعي فراهم آورد. هم‌چنين آمار امكان به دست دادن تصوير كلي يك وضعيت اقتصادي - اجتماعي خاص را فراهم مي‌كند. علوم اجتماعي در مقايسه با علوم طبيعي ويژگي‌هاي خاص‌تري دارند، چون اين علوم به بررسي رفتار انسان مي‌پردازد و اين رفتارها نيز ناهمگون است. گذشته از اين ، به خاطر تنوع فرديت‌ها پيش‌بيني در علوم اجتماعي به غايت سخت‌تر از پيش‌بيني در علوم طبيعي و تجربي است. توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه چون مباحث كتاب اقتصاد كه در دبيرستان تدريس مي‌شود، جنبه حفظي دارد، بسياري از داوطلبان آزمون سراسري تصور مي‌كنند كه براي موفقيت در رشته اقتصاد بايد حافظه‌اي قوي داشت تا بتوان مفاهيم و نظريه‌هاي متعدد را حفظ كرد، در حالي كه به گفته استادان و دانشجويان اين رشته، دانشجوي اقتصاد بيش از هر چيز بايد در درس رياضي قوي باشد تا بتواند در اين رشته موفق گردد. بسياري از داوطلبان آزمون سراسري و حتي دانشجويان سال اول اين رشته تصور مي‌كنند كه اقتصاد مجموعه‌اي از محفوظات است، در حالي كه اين علم ارتباط نزديكي با رياضي دارد و دانشجو بايد مباحثي مثل حد، مشتق و انتگرال را در حد يك ديپلمه رياضي بخوبي بداند در غير اين صورت در دروس ابتدايي و اوليه اين رشته مثل اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، رياضي و آمار با مشكل روبرو مي‌شود، مشكلي كه تعداد قابل توجهي از فارغ‌التحصيلان علوم انساني با آن مواجه هستند. دانشجوي اقتصاد لازم است كه به مباحث اجتماعي علاقه‌مند بوده و الفباي جامعه‌شناسي ، علوم سياسي و روانشناسي را بداند چون اقتصاد يك حلقه از علوم اجتماعي است و زنجيره علوم اجتماعي نيز به هم مرتبط است. دانشجوي اقتصاد بويژه دانشجوي گرايش اقتصاد نظري بايد در درس رياضي قوي باشد و حتي لازم است داراي نگاهي تحليل‌گر باشد تا هم در مطالعه دروس دانشگاهي مثل اقتصادسنجي و هم در بازار كار موفق باشد. علاقه به جامعه و فعاليت‌هاي اجتماعي براي دانشجويان اين رشته ضروري است. علم اقتصاد يكي از پايه‌هاي اصلي جامعه است و بايد در ارتباط با موضوعات ديگر فرهنگي ، سياسي واجتماعي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. چرا كه هر جامعه‌اي ويژگي‌هاي خاص خود را دارد و يك كارشناس اقتصاد بايد بتواند اطلاعات علمي خود را با جامعه مورد نظر تطبيق دهد. شرط اول علاقمندي به مباحث اقتصادي است ، چه در سطح كلان ، مانند مسائل اقتصادي دولت و جامعه و چه در سطح فرد ، مانند مسائل اقتصادي در كارخانجات و شركت‌هاي توليدي. از آنجا كه جنبه كلان در رشته اقتصاد بيشتر مطرح است، دانشجو مي‌بايست از ديد وسيعي نسبت به مسائل برخوردار باشد و اين خود علاقه‌اي مضاعف به پيگيري علوم جامعه‌شناسي و سياسي و غيره مي‌طلبد. نکات تکميلي فرد علاقمند به مباحث تحليلي و اقتصادي هيچ‌گاه از انتخاب رشته اقتصاد پشيمان نمي‌شود. مباحثي كه در اين رشته مطرح مي‌شود حتي كسي را كه با علاقه اين رشته را انتخاب نكرده است، علاقمند مي‌كند تا اين رشته را در سطوح بالاتر فرا گيرد. اصلا مقطع كارشناسي براي آشنايي دانشجويان به اين رشته است و در پايان چهارسال با مفاهيم بسيار متنوعي آشنا شده‌اند و براي فراگيري تخصصي‌تر آنها مي‌بايست ادامه تحصيل را در پيش گيرند. در ضمن بسياري از دانش‌آموزان رياضي دبيرستان بر اين باورند كه اقتصاد از مباحث رياضي و آمار تهي است و بيشتر به مباحث نظري مي‌پردازد. بايد به اين دانش‌آموزان گفت كه امروزه تمام مفاهيم اقتصادي در قالب آمار و رياضي مطرح مي‌شود كه عدم آشنايي و تبحر دانشجو از بيان رياضي به طور جدي او را با مشكل مواجه مي‌سازد. اين نكته نيز بايد گفته شود كه شباهت اين رشته با رشته‌هايي نظير مديريت و حسابداري باعث شده است كه دانشجوياني كه به اين رشته‌ها بيشتر علاقمندند بتوانند به راحتي در كنكور كارشناسي ارشد شركت كرده و به مطالعه اين رشته‌ها بپردازند. چرا كه حتي در كنكور كارشناسي ارشد مديريت و حسابداري از درس‌هاي پايه اقتصاد نيز سوال مي‌شود و درس‌هايي نظير آمار و رياضي هم با رشته اقتصاد مشترك است، لذا دانشجوي اقتصاد مي‌بايست تنها تعدادي از درس‌هاي مديريت را بصورت دقيق‌تر بخواند كه تازه با مفاهيم ابتدايي آن درس‌ها در واحدهايي نظير اصول سازمان و مديريت كه جزو واحدهاي اصلي رشته اقتصاد است آشنا شده و از اين لحاظ هم با مشكل جدي روبرو نيست. معرفي اجمالي گرايش‌هاي مقطع کارشناسي رشته اقتصاد در مقطع كارشناسي داراي پنج شاخه اقتصاد نظري، بازرگاني، كشاورزي، پول و بانكداري و صنعتي است و داوطلبان هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني مي‌توانند اين رشته را انتخاب كنند. به گفته استادان اين رشته تفاوت شاخه‌هاي مختلف اقتصاد در مقطع كارشناسي كمتر از 30 واحد درسي است و چون دانشجويان مي‌توانند 9 واحد اختياري خود را از شاخه ديگر انتخاب كنند، تفاوت قابل توجهي بين شاخه‌هاي مختلف اين رشته وجود ندارد. بويژه اين كه بين دروس تخصصي هر شاخه نيز شباهت ‌هاي بسياري وجود دارد براي مثال از يازده درس اختصاصي شاخه اقتصاد پول و بانكداري، چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگاني مشترك است. با اين همه ما براي آشنايي شما با شاخه‌هاي رشته اقتصاد، به معرفي اجمالي آن مي‌پردازيم: ‌اقتصاد نظري : به مدلهاي رياضي اقتصاد مي‌پردازد يعني تاكيد اين بخش از اقتصاد بيشتر بر تئوري‌هاي رياضي است. تقسيم‌بندي رشته اقتصاد به شاخه‌هاي متفاوت كار اشتباهي است؛ چون بين شاخه‌هاي اين رشته ، مرزبندي دقيق و تعيين شده‌اي وجود ندارد. براي مثال ما در مقابل اقتصاد نظري، شاخه‌اي به نام اقتصاد كاربردي نداريم، اما در كل به نظر مي‌رسد كه هسته اصلي تئوري‌هاي اقتصادي مثل اقتصاد رياضي و اقتصادسنجي بيشتر در شاخه‌ اقتصاد نظري مطالعه مي‌شود. يعني اين شاخه بيشتر جنبه انتزاعي و تئوري دارد و تاكيد آن بر روي تئوري‌هاي رياضي است و دانشجوي اقتصاد نظري كمتر پديده‌هايي از قبيل تجارت را مطالعه مي‌كند. اقتصاد بازرگاني  :  يكي از شاخه‌هاي كاربردي اقتصاد است كه در آن دانشجو با جنبه‌هاي توصيفي و تحليلي مديريت توليد، مديريت بازاريابي و كاربردهاي آن، قوانين و مقررات ماليات در ايران، انواع حسابرسي و اصول حسابداري آشنا مي‌شود، همچنين با استفاده از يك سري مدلهاي تصميم‌گيري و متدهاي كمي، تعيين خط مشي مطلوب را در مسائلي كه يك مدير با آن مواجه مي‌شود فرا مي‌گيرد. اقتصاد صنعتي : در شاخه اقتصاد صنعتي دانشجويان با طي دوره با ساختار بازار صنعت، بازرگاني بين‌المللي، منافع و مضرات انحصار، سياست رقابت ، منافع مصرف كننده، هزينه‌ها و همچنين حقوق و مقررات كاري كه تنظيم كننده روابط بين كارگران و كارفرمايان است، آشنا مي‌شوند اقتصاد پولي و بانكداري : دانشجويان اين شاخه با نحوه عملكرد بانك‌هاي داخلي و خارجي، اسناد و اعتبار ارزي، سياست‌هاي پولي و مالي به عنوان مهم‌ترين سياست‌هاي تثبيت اقتصادي و چگونگي تجزيه و تحليل صورت حسابهاي مالي آشنا مي‌شوند. اقتصاد كشاورزي : دانشجويان اين شاخه ، اقتصادي را كه به محصولات كشاورزي و زمين و زراعت باز مي‌گردد، مطالعه مي‌كنند. بازار محصولات كشاورزي به دليل اينكه در بسياري از موارد پيوستگي توليد را ندارد، همچنين متغيرهايي مثل آب و هوا و خاك در آن اثر عمده‌اي دارد، به مطالعه تخصصي و ويژه‌اي نيازمند است؛ يعني كارشناس اقتصادي اين بخش بايد علاوه بر آشنايي با اصول و مباني علم اقتصاد، با مسائل كشاورزي از قبيل توليد كشاورزي و بازارهاي محصولات كشاورزي آشنايي داشته باشد. اقتصاد كشاورزي حدفاصل رشته‌هاي مهندسي كشاورزي و اقتصاد است. يعني دانشجويان هم اصول زراعت و دامپروري را مطالعه مي‌كنند و هم با دروس اصلي اقتصاد مثل اقتصاد خرد و اقتصاد كلان آشنا مي‌شوند. وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر در اين رشته تا مقطع دكترا امكان ادامه تحصيل وجود دارد. گرايش‌هاي مقطع كارشناسي ارشد علوم اقتصادي عبارتند از : 1-برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي 2-توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي 3-علوم اقتصادي 4-اقتصاد انرژي رشته‌هاي مشابه و نزديك به اين رشته گرايش‌هاي مختلف مديريت ، همچنين تعدادي از واحدهاي رشته مهندسي صنايع با اين رشته مشترك است و يا تشابه دارد. آيا خياباني را مي‌شناسيد كه در آن نانوايي, خواروبار فروشي, ميوه‌فروشي يا آرايشگاه نباشد؟ بي‌شك در هر خياباني مراكز خدماتي ياد شده و دهها واحد خدماتي ديگر به چشم مي‌خورد. اما چرا در حالي كه هيچ سازمان يا نهادي مسؤول ايجاد اين مراكز در خيابان‌هاي مختلف نيست ما در هر خياباني به واحدهاي فوق دسترسي داريم؟راستي چرا بسياري از واحدهاي خدماتي 50 سال پيش مثل لحاف‌ دوزي, چيني بندزني و حلبي‌سازي از بين رفته‌اند و در مقابل مغازه‌هاي تزئينات ساختماني و فروشگاه‌هاي لوازم صوتي و تصويري ايجاد شده است؟ علم اقتصاد به سؤال‌هاي فوق پاسخ مي‌دهدو اين كه در يك جامعه چه عواملي باعث تخصيص منابع مي‌شود. به عبارت ديگر علم اقتصاد، علم تخصيص بهينه منابع است. منابعي كه كم يا محدود هستند. اين علم در مراكز آموزش عالي تحت عنوان رشته علوم اقتصادي ارائه مي‌شود. رشته اقتصاد در مقطع كارشناسي داراي شش شاخه اقتصاد نظري, بازرگاني, كشاورزي, پول و بانكداري, صنعتي و حمل و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني, علوم تجربي و علوم انساني مي‌توانند اين رشته را انتخاب كنند. البته براي داوطلبان علوم انساني شاخه اقتصاد نظري ارائه نشده است. اما به گفته استادان اين رشته تفاوت شاخه‌هاي مختلف اقتصاد در مقطع كارشناسي كمتر از 30 واحد درسي است و چون دانشجويان مي‌توانند 9 واحد اختياري خود را از شاخه ديگر انتخاب كنند، تفاوت قابل توجهي بين شاخه‌هاي مختلف اين رشته وجود ندارد. بويژه اين كه بين دروس تخصصي هر شاخه نيز تشابه‌هاي بسياري وجود دارد براي مثال از يازده درس اختصاصي شاخه اقتصاد پول و بانكداري , چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگاني مشترك است. با اين همه ما براي آشنايي شما با شاخه‌هاي رشته اقتصاد, به معرفي اجمالي آن‌ها مي‌پردازيم.          اقتصاد نظري:        هسته اصلي تئوري‌هاي اقتصادي مثل اقتصاد رياضي و اقتصاد سنجي در شاخه اقتصاد نظري مطالعه مي‌شود؛ يعني اين شاخه بيشتر جنبه انتزاعي و تئوري دارد و تأكيد آن بر روي تئوري‌هاي رياضي است و دانشجوي اقتصاد نظري كمتر پديده‌هايي از قبيل تجارت را مطالعه مي‌كند.       دروس تخصصي اقتصاد نظري :      اقتصاد كشاورزي, اقتصاد مديريت, اقتصاد رياضي, اقتصاد سنجي, تاريخ عقايد اقتصادي, برنامه‌ريزي اقتصادي, اقتصاد منابع .  اقتصاد بازرگاني: اقتصاد بازرگاني يكي از شاخه‌هاي كاربردي اقتصاد است كه در آن دانشجو با جنبه‌هاي توصيفي و تحليلي مديريت توليد, مديريت بازاريابي و كاربردهاي آن، قوانين و مقررات ماليات در ايران, انواع حسابرسي و اصول حسابداري آشنا مي‌شود. همچنين با استفاده از يك سري مدل‌هاي تصميم‌گيري و متدهاي كمي, تعيين خط مشي مطلوب را در مسائلي كه يك مدير با آن مواجه مي‌شود، فرا مي‌گيرد. دروس تخصصي اقتصاد بازرگاني : اقتصاد مديريت, روش‌هاي مقداري در بازرگاني, مديريت توليد, ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي, حسابداري شركت‌ها, حسابداري صنعتي, اصول بازاريابي, اصول بيمه, مديريت مالي.  اقتصاد صنعتي : در شاخه اقتصاد صنعتي دانشجويان طي چند واحد با ساختار بازار صنعت, بازرگاني بين‌المللي, منافع و مضرات انحصار, سياست رقابت, منافع مصرف‌كننده, هزينه‌ها و حقوق و مقررات كاري كه تنظيم‌كننده روابط بين كارگران و كارفرمايان است, آشنا مي‌شوند. دروس مشترك در همه شاخه‌هاي علوم‌اقتصادي : زبان خارجه تخصصي, اصول سازماني و مديريت, حقوق تجارت, مباني جامعه‌شناسي, رياضيات, آمار, روش تحقيق, اصول حسابداري, جغرافياي اقتصادي ايران, اقتصاد خرد, اقتصاد كلان, پول و بانكداري, مباني فقهي اقتصاد صدر اسلام, نظام‌هاي اقتصادي, تجارت بين‌الملل, اقتصاد توسعه, اقتصاد ايران. دروس تخصصي اقتصاد نظري : اقتصاد صنعتي, حسابداري شركت‌ها, حسابداري صنعتي, اقتصاد منابع, مديريت توليد, ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي, اقتصاد سنجي, حقوق كار و روابط صنعتي, پژوهش عملياتي.شاخه اقتصاد پول و بانكداريدانشجويان اين شاخه با نحوه عملكرد بانك‌هاي داخلي و خارجي, اسناد اعتباري ارزي, سياست‌هاي پولي و مالي به عنوان مهم‌ترين سياست‌هاي تثبيت اقتصادي و چگونگي تجزيه و تحليل صورت حساب‌هاي مالي آشنا مي‌شوند. دروس تخصصي اقتصاد پول و بانكداري : عمليات بانكي داخلي, عمليات بانكي خارجي, سياست‌هاي پولي و مالي, بانكداري اسلامي, روش‌هاي مقداري در بازرگاني, سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌المللي, حسابداري شركت‌ها, تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي, ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي, تأمين منابع مالي و بورس اوراق بهادار, مديريت مالي. شاخه اقتصاد كشاورزي دانشجويان اين شاخه, اقتصادي را كه به محصولات كشاورزي و زمين و زراعت باز مي‌گردد, مطالعه مي‌كنند. زيرا بازار محصولات كشاورزي به دليل اين‌كه در بسياري از موارد، پيوستگي توليد را ندارد همچنين متغيرهايي مثل آب و هوا و خاك در آن اثر عمده‌اي مي‌گذارد, به مطالعه تخصصي و ويژه‌اي نيازمند است؛ يعني كارشناس اقتصادي اين بخش بايد علاوه بر آشنايي با اصول و مباني علم اقتصاد, با مسائل كشاورزي از قبيل توليد كشاورزي و بازارهاي محصولات كشاورزي آشنايي داشته باشد. دروس تخصصي اقتصاد كشاورزي : اقتصاد كشاورزي, توسعه و سياست كشاورزي, اقتصاد منابع, اقتصاد سنجي, ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي, بازاريابي محصولات كشاورزي, مديريت مزرعه, جامعه‌شناسي روستايي, پژوهش عملياتي.   توانايي‌هاي لازم :  در مقطع متوسطه, كتاب اقتصاد تنها براي دانش‌آموزان رشته علوم‌انساني ارائه شده است و چون مباحث اين كتاب جنبه حفظي دارد, بسياري از داوطلبان آزمون سراسري تصور مي‌كنند كه براي موفقيت در رشته اقتصاد بايد حافظه قوي داشت تا بتوان مفاهيم و نظريه‌هاي متعدد را حفظ كرد. در حالي كه به گفته استادان و دانشجويان اين رشته, دانشجوي اقتصاد بيش از هر چيز بايد در درس رياضي قوي باشد تا بتواند در اين رشته موفق گردد.همچنين دانشجوي اقتصاد لازم است كه به مباحث اجتماعي علاقه‌مند بوده و الفباي جامعه‌شناسي, علوم سياسي و روانشناسي را بداند چون اقتصاد يك حلقه از علوم اجتماعي است و زنجيره علوم اجتماعي نيز به هم مرتبط است.  موقعيت شغلي در ايران : دانشجويان دوره كارشناسي اقتصاد بيشتر اطلاعات اوليه و پايه را مطالعه مي‌كنند در نتيجه نبايد انتظار داشته باشند كه پس از فارغ‌التحصيلي به طور تخصصي و كاربردي فعاليت نمايند مگر دانشجوياني كه خودشان مطالعه و فعاليت بيشتري داشته و تئوري‌هايي را كه مطالعه مي‌كنند, به كار نيز مي‌گيرند. يعني مي‌توانند مدلهاي اقتصادي نوشته, تجزيه و تحليل كرده و پيشنهادهاي تازه‌اي براي رفع مشكلات اقتصادي مؤسسه و سازمان‌هاي مختلف ارائه دهند.البته اين به آن معنا نيست كه در حال حاضر فارغ‌التحصيلان اين رشته بازار كار ندارند بلكه مي‌توانند در بخش‌هاي مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش ماليات, وزارت صنايع, سازمان برنامه و بودجه, بانك مركزي و مركز آمار فعاليت كنند و مهمتر از همه اينكه حتي اگر فارغ‌‌التحصيلان اقتصاد در رشته تخصصي خود فعاليت نكنند, به دليل داشتن ذهني باز و تحليل‌گر و آشنايي صحيح با مسائل و مباحث اقتصادي, نگاه كارشناسانه‌اي نسبت به جامعه و پيرامون خود دارند و مي‌توانند در هر شغلي موفق و كارآمد باشند. رشته علوم اقتصادي مجموعه دانشهاي مربوط به اقتصاد را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. اين مجموعه که حاصل سلسله اي از انديشه ها و تفکرات است با محور قرار دادن بررسي منابع کمياب و تلاش براي استفاده بهينه از منابع محدود طبيعي و همچنين نيروي کار انساني در پي آن است تا با چيدن دقيق اجزا و عناصر گوناگون اقتصادي در کنار يکديگر از منابع کمياب ياد شده به گونه اي استفاده نمايد که بيشترين ميزان ممکن از خواسته هاي انساني، تأمين گردد. بدين ترتيب گرايشهاي مختلفي در رشته علوم اقتصادي به وجود آمده است که يکي از آنها گرايش اقتصاد حمل و نقل مي باشد. هدف از تأسيس چنين گرايشي آشنا نمودن دانشجويان با مفاهيم و ويژگيهاي اقتصادي حمل و نقل، روشهاي حمل و نقل سنتي و مدرن، انتخاب وسيله، ارزيابي خدمات حمل و نقل، ارزشيابي طرحها و پروژه هاي حمل و نقل و مواردي ديگر از اين نوع و بررسي نظريه هاي گوناگون ارائه شده در زمينه ارتباطي حمل و نقل و توسعه اقتصادي است. در اين گرايش همچنين نکات ويژه اي در خصوص حمل و نقل زميني، دريايي، هوايي، خطوط و لوله هاي نفتي مورد بررسي قرار مي گيرد.  اقتصاد حمل و نقل رشته اقتصاد حمل و نقل با اهميت حمل و نقل در ارتباط است. همانطور که مي دانيد حمل و نقل از دو بخش عمده تشکيل شده، يکي زير ساختهاي حمل و نقل و ديگري وسايل حمل و نقل. براي استفاده بهينه از سيستم حمل و نقل، اين رشته در دانشگاه آزاد برگزار مي گردد تا امکان تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز کشور در حد کارشناسي را فراهم کند. توسعه حمل و نقل، همانطور که همگان اطلاع دارند به طور روزافزون از دانش و تکنولوژي بالايي برخوردار است، بنابراين در ايران هم، با اين افزايش دانش و تکنولژي يعني فنون جديد حمل و نقل، بايد نيروهاي ماهر و متخصصي تربيت کنيم تا بتوانند اين سيستم حمل و نقل را به صورت بهينه چه از نظر زيرساختهاي حمل و نقل، چه از نظر وسائل حمل و نقل به صورت بهينه مورد استفاده قرار دهند. ارتباط رشته علوم اقتصادي با رشته هاي تحصيلي دبيرستان در ارتباط با رشته تحصيلي اقتصاد، اين نکته را بايد متذكر شويم که رشته اقتصاد يکي از رشته هاي اصلي علوم انساني است که در مقايسه با ساير رشته ها در گروه برندگان جايزه نوبل قرار مي گيرد. اين موضوع، جايگاه اين علم را در ميان ساير علوم، کاملاً مشخص مي کند. در هر حال يکي از کلاسيک ترين مفهوم علم اقتصاد اين است که اقتصاد در حقيقت علم منابع کمياب است يا علم منابع محدود. اين علم توضيح مي دهد که ما چطور مي توانيم از امکانات محدودي که طبيعت در اختيار ما گذاشته براي رفع نيازهاي نامحدود بشري که در زمان حال و آينده زندگي مي کند استفاده کنيم . البته از آنجايي که رشد فزاينده جمعيت در حقيقت پارامتر تقاضا را در اقتصاد نشان مي دهد افزايش پيدا مي کند و در عين حال امکانات اقتصادي که طبيعت در اختيارمان گذاشته محدود است و جايگاه و اهميت اين علم را نشان مي دهد. بر اين مبنا که ما در آينده ملزم خواهيم بود که از قوانين اين علم استفاده کنيم تا بشر در حقيقت مواجه با کمبود حاد و يا کمبود شديد قرار نگيرد. مقاطع تحصيلي و دروس رشته علوم اقتصادي دانشجويان گرايش اقتصاد حمل و نقل، با گذراندن يک دوره چهار ساله يا هشت نيم سال تحصيلي به اخذ مدرک کارشناسي در رشته علوم اقتصادي نائل مي آيند. اين گروه از دانشجويان در طي دوره ياد شده مجموعه اي از دروس شامل دروس عمومي، پايه و تخصصي را مورد مطالعه قرار داده که برخي از بهترين دروس ياد شده شامل موارد زير است: 1ـ برنامه ريزي حمل و نقل با هدف آشنايي با تعاريف، تفاوتهاي برنامه ريزي، تجزيه و تحليل شبکه ها و برنامه ريزي حمل و نقل در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته با هدف ارتقاي توان علمي کشورهاي در حال توسعه 2ـ - بيمه حمل و نقل با هدف آشنايي کليات بيمه هاي اموال به ويژه بيمه آتش سوزي، اتومبيل. 3- حقوق حمل و نقل با هدف آشنايي با قوانين و مقررات کلي و مرتبط با علوم و فنون حمل و نقل و تسلط بر مقررات و آيين نامه هاي پايه اي حمل و نقل. دروس ديگر مانند: 4- اقتصاد منطقه اي 5- تحقيقات بازاريابي 6- پژوهش عملياتي از جمله دروس مهم و قابل توجه در اين رشته هستند. رابطه علم اقتصاد با ساير علوم بر اساس همين ديدگاهها، علم اقتصاد با ساير علوم و به خصوص علوم پايه هم تلفيق شديدي پيدا کرده، يکي از بارزترين رشته هايي که اخيراً در اين رشته مورد استفاده قرار مي گيرد رياضيات و آمار است و توصيه مي کنيم اصلاً دانشجويان دوره دبيرستاني که داراي زمينه قوي رياضي و آمار نيستند ادامه اين رشته را در دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد تقريباً بايد منتفي کنند و برعکس، دانشجوياني که در دوران دبيرستان از آمار و رياضي قويتري برخوردارند مطمئناً مي توانند در دوره هاي بالاتري در اين رشته موفق شوند. البته متأسفانه اخيراً در چارچوب آموزش و پرورش، دانش آموزاني را به سمت اين رشته هدايت مي کنند که از رياضيات ضعيف تري برخوردارند و به همين دليل دانشجوياني که در دوره دبيرستان از رشته اقتصاد فارغ التحصيل مي شوند، در دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد دچار مشکلات بسيار شديدي خواهند شد. بنابراين ما توصيه مي کنيم دانشحوياني که مي خواهند ادامه تحصيل دهند به خصوص رشته اقتصاد بايد از آمار و رياضي نسبتاً قويتري برخوردار باشند و روي همين روال يا روي همين برداشتها در مفهوم عاميانه که مي گويند اقتصاد فقط علم پول است مطمئناً علم پول نيست و ما بايد امکان استفاده اطلاعات آماري را به گونه اي داشته باشيم که بتوانيم پيش بينيهايي که نسل آينده هم خواهند داشت را مورد توجه قرار دهيم. کاريابي رشته حمل و نقل اقتصادي دانش آموختگان دوره کارشناسي علوم اقتصادي فارغ از گرايشي که در آن به تحصيل پرداختند، از توانمنديهاي لازم براي تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي در زمينه هاي مختلف صنعتي، کشاورزي، بازرگاني و خدمات در سطح کارشناسي بهره مند مي گردند. از سوي ديگر دانش آموختگان گرايش اقتصاد حمل و نقل به دليل بررسي مسائل ويژه حمل و نقل از جمله
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22551 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 8
22552 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22553 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22557 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22572 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22578 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون هردو 7
22586 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
22592 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی با آزمون زن 3
22599 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22602 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22606 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22610 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22615 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22633 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22639 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22648 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
22670 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22679 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 6 محل تحصیل واحد تهران
22687 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22689 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22691 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22696 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22720 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22726 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22742 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22749 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22762 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22769 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
22776 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22779 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 10
22782 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
22790 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 8
22809 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22826 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22829 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22833 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 10
22862 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22864 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
22900 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22909 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22918 روزانه دانشگاه قم قم علوم اقتصادی با آزمون هردو 19
22930 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22938 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22950 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22959 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22974 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22978 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22994 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23001 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23051 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
23053 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
23057 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
23093 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23095 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12875 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25667 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25692 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25701 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25747 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26104 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26300 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26418 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26510 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26552 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
23115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد زنوز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد شربیان آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
23751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد سامان چهارمحال وبختیاری علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خضری دشت بیاض خراسان جنوبی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جغتای خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
24293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر (محل تحصیلقادرآباد) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
25003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد باشت کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد سی سخت کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ورزقان آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سیه چشمه آذربایجان غربی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
24146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد راسک سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد سیب و سوران سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5